Wizytacja naszej parafii 26 marca 2017

Wizytacja naszej parafii 26 marca 2017

Wizytacja Księdza Biskupa Romana Pindla
Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej

„Czy będzie to czas bardziej bezpośredniego kontaktu z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami naszymi? Wiemy, że taki jest zamysł Pana Boga. Na ile będzie to autentyczny czas łaski, a na ile akademia, laurka, przedstawienie? – pytał przed wizytacją biskupią w parafii św. Andrzeja Boboli jej proboszcz ks. Maciej Zawisza SAC. Pallotyn w słowie skierowanym przed wizytą biskupa Romana Pindla we wspólnocie parafialnej zachęcał wiernych do modlitwy, by prosić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ducha „spotkania i dialogu”?

Biskupa parafianie powitali na niedzielnej porannej Mszy św. 26 marca. Wierni modlili się w intencji biskupa, prosząc, aby „słowem i przykładem przyczyniał się do dobra tych, którym przewodzi, i razem z nimi osiągnął życie wieczne”. Słowa powitania wypowiedzieli przedstawiciele wspólnoty parafialnej. Po przedstawieniu sprawozdania wizytacyjnego, w którym krótko opisano życie parafii, jej radości i cienie, dokonania i plany na przyszłość, pod koniec Eucharystii słowo do wiernych wypowiedział ordynariusz.

Po innej Mszy św. biskup udzielił indywidualnego błogosławieństwa dzieciom. Następnie spotkał z grupami dziecięco-młodzieżowymi, wcześniej zaś z: Różą Różańcową, Wspólnotą Apostolstwa Cudownego Medalika, Wspólnotą Apostolstwa Dobrej Śmierci, Drogą Neokatechumenalną i Zespołem Charytatywnym.

Duchowny rozmawiał z ministrantami, lektorami, Dziećmi Maryi, Wspólnotą Rodzin „Betlejem”. W południe udzielił grupie młodzieży sakramentu bierzmowania. Na koniec spotkał się członkami parafialnych rad.

Za: diecezja.bielsko.pl