Trzecia Niedziela Wielkanocna (15.04.2018)

  1. Dziękujemy Panu Bogu za nową adhortację papieską. Każda adhortacja – jak wynika to z samej nazwy tego rodzaju dokumentu – jest zachętą dla nas, aby po pierwsze zapoznać się z nią, a następnie zastosować w życiu. „Prośmy, aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej Chwały Bożej i wspierajmy się nawzajem w tym zamiarze. W ten sposób będziemy mieli udział w szczęściu, którego świat nie może nam odebrać” (cyt. z adh.)
  2. Z okazji Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, który rozpoczyna Tydzień Biblijny, zaproszeni jesteśmy do lektury Listu do Rzymian. Przy wyjściu z kościoła możemy wylosować karteczkę z cytatem z tegoż Listu.
  3. W poniedziałek spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci o godz. 17.15.
  4. W czwartek w naszym kościele odbędzie się zakończenie Festiwalu Muzyki Sakralnej „Sacrum in musica”. Z racji występu zespołu gospel Msza święta o godz. 18:00 odprawiona będzie w dolnej kaplicy.
  5. W gablotach plakat zapowiadający wiele ciekawych inicjatyw ewangelizacyjnych – głównie dla młodzieży. Wśród nich nowa edycja kursu Alfa rozpoczynająca się w nadchodzący piątek, cykl Wieczorów Ożywienia Wiary w IV niedziele miesiąca, rekolekcje dla młodzieży „Face to face”, i trwający tydzień Festiwal Życia, który odbędzie się w lipcu.
  6. Czas, by zapowiedzieć kolejny parafialny festyn rodzinny. Odbędzie się 9. czerwca. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tworzenie tego wydarzenia prosimy o kontakt w Radą Duszpasterską.
  7. W imieniu zespołu charytatywnego serdecznie dziękuję za ofiary do puszek złożone w zeszłym tygodniu. Fundusze zespołu wzrosły o kolejne 2.500 tys. zł. Przy okazji, informacja na temat zbiórki z Wielkiej Soboty – na rozpoczęcie prac przy nowym parkingu zebraliśmy 1.900 zł.

W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy naszego parafianina śp. Kazimierza Olech.
Polećmy go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,…