Wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic

Zwyczajem naszej pallotyńskiej parafii pod Szyndzielnią jest wspólny wyjazd pielgrzymkowy dla dzieci i ich rodziców zaangażowanych w nabożeństwa różańcowe.

Tegoroczny wyjazd odbył się 11 listopada 2017 roku do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do domu macierzystego księży i braci pallotynów na Kopcu w Wadowicach. Brały w nim udział DM-ki oraz dzieci różańcowe i dorośli. Pojechało nas aż 50. osób. Pielgrzymka ta zorganizowana została przez ks. proboszcza Macieja Zawiszę SAC i br. Michała Szczygioła SAC, aby podziękować rodzicom i ich pociechom za aktywny udział w nabożeństwach różańcowych.

Wyruszyliśmy o godzinie 9.00. Najpierw pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej. W czasie podróży uwielbialiśmy Matkę Bożą w modlitwie różańcowej oraz śpiewie. W końcu dotarliśmy na miejsce.

Po sanktuarium oprowadził nas franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych. Pokazał nam makietę, na której ukazane zostały kaplice i kościoły Dróżek Pana Jezusa oraz Matki Boskiej (np. Golgota, Syjon). Po obejrzeniu makiety wyszliśmy na korytarz, gdzie mogliśmy zobaczyć interesujące obrazy i dzieła sztuki np.: Matkę Bożą, która została wykonana z koralików, czy też zdjęcia z młodości Karola Wojtyły.

Następnie zobaczyliśmy pokój Jana Pawła II. Ujrzeliśmy tam białą sutannę, tron oraz pięknie wykonany klęcznik. Naszym oczom nie umknęła także księga wpisów, leżąca zaraz przy wejściu do tego pomieszczenia. Postanowiliśmy, że umieścimy tam także nasz wpis, ale żeby było oryginalnie narysowaliśmy tam także logo naszej wspólnoty (napis DM wpisany w rybkę). I tak się skończyło nasze zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jak już wcześniej wspomniałam odwiedziliśmy także dom macierzysty i księży i braci pallotynów na Kopcu w Wadowicach. Odprawiliśmy tam mszę św. Co ciekawe – PATRIOTYCZNĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ… z uwagi na 99. rocznicę odzyskania Niepodległości. Na naszej mszy św. przeważały ubiory w barwach biało-czerwonych.

Zaraz po kazaniu naszego ks. proboszcza Macieja Zawiszy, przedstawiliśmy krótką inscenizację pt.: „Młodzi Patrioci”, którą zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem 1-szej zwrotki „Roty”. Następnie w symbolicznych patriotycznych darach ołtarza dziewczynki poniosły godło i flagę Polski, krzyż oraz chleb i wino. Myślę, że ta Eucharystia pokazała ludziom, że to my wszyscy budujemy naszą Ojczyznę na sprawiedliwości i miłości społecznej, tak, aby Polska była Polską, a Polak Polakiem. Powinniśmy być dumni z naszych przodków i świętować naszą suwerenność. Po mszy poszliśmy zjeść obiadek, a na deser każdy dostał po kremówce papieskiej. Mmm… pychotka…

I tak właśnie nasz wyjazd dobiegał końca…

Niestety musieliśmy już wracać do Bielska. W drodze powrotnej śpiewaliśmy piosenki biesiadne oraz tańczyliśmy różne dynamiki. Tańczyliśmy w autobusie? Się wie! – Oczywiście, nie każdy ruch da się wykonać w pozycji siedzącej, więc ruszyliśmy troszkę naszą wyobraźnię i zaczęliśmy improwizować. Wyszło pięknie.

Nim się obejrzeliśmy, znaleźliśmy się już na naszej parafii. Było to około 16.30. Podziękowaliśmy sobie za wspólną pielgrzymkę i każdy rozjechał się w swoją stronę.

Kinga Szczepańska – DM