Mija 80 lat od Kanonizacji Świętego Andrzeja Boboli

Święty Andrzej Bobola to postać, której życie może być symbolem złożonych losów naszej ojczyzny – napisał w liście prezydent Andrzej Duda. We wtorek (17 kwietnia 2018 r.) przypada 80. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli – jednego z patronów Polski.

Życie św. Andrzeja Boboli może być symbolem złożonych losów ojczyzny

Święty Andrzej Bobola, jeden z patronów Polski, to postać, której życie może być symbolem złożonych losów naszej Ojczyzny. Głębokie oddanie wartościom Ewangelii, patriotyzm, poświęcenie w służbie bliźniemu stanowią duchową, moralną oraz obywatelską inspirację również dla nas, w nowej rzeczywistości XXI wieku.

Cieszę się, że jubileusz 80. rocznicy kanonizacji i sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli z Rzymu do Polski staje się okazją do pogłębionej refleksji nad przesłaniem jego życia i pozostawionym nam dziedzictwem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników oraz organizatorów sympozjum naukowego odbywającego się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gromadząca Państwa debata przypada w czasie szczególnym również w kontekście wielkiego, jednoczącego Polaków święta, jakim jest setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wspominamy wydarzenia niezwykłego roku 1918, gdy została wskrzeszona suwerenna Rzeczpospolita. Kierujemy również nasze myśli ku wcześniejszym wiekom, gdy rodziła się i rozwijała polska państwowość, od samego początku zrośnięta z chrześcijańską tradycją. Św. Andrzej Bobola jest wyrazicielem tak ukształtowanej polskiej tożsamości.

Pamiętamy, że to właśnie on był autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, którymi monarcha oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matce Bożej jako Królowej Korony Polskiej. Pamiętamy również, że przed jego ołtarzami gromadzili się Polacy modlący się o odparcie sowieckiej agresji w 1920 roku. Papież Jan Paweł II mówił profetycznie w 1988 roku: Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy. Jest więc św. Andrzej Bobola wspaniałym patronem Polski i patronem naszej ciężko wywalczonej, zobowiązującej wolności.

Życzmy sobie, aby duchowy testament tej wielkiej postaci był dla nas drogowskazem w podejmowaniu ważnych narodowych i osobistych decyzji, w pokonywaniu współczesnych wyzwań. Z uznaniem myślę, że Państwa debata z pewnością się do tego przyczyni. Życzę owocnych obrad i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże!

Wtorek, 17 kwietnia 2018

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


Za: http://www.prezydent.pl

An