XXXIII Niedziela Zwykła (18.11.2018)

1. Dzisiejsze Słowo Boże utwierdza naszą nadzieję, że przyjście Pana na końcu czasów będzie jak nadejście wiosny po mroźnej i wypełnionej martwotą zimie doczesności. Jego przyjście będzie momentem spełnienia naszych najgłębszych pragnień i tęsknot.

2. W poniedziałek spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci o godz. 17:15.

3. W środę zapraszamy na wspólne śpiewanie na godz. 16:00 do sali „Wieczernik”. Jest to już drugie spotkanie, kiedy to w atmosferze wspólnotowej radości i wspólnego stołu, mamy okazję spędzić razem jedno popołudnie w miesiącu.

4. W sobotę po Mszy świętej wieczornej w ramach spotkań FRE obejrzymy film „Żołnierz Niezłomny Kościoła”. Jest to druga część dokumentu zrealizowanego przez panią Jolantę Hajdasz o Księdzu Arcybiskupie Antonim Baraniaku. Zapraszamy na tę niezwykłą lekcję naszej najnowszej historii.

5. Dziękujemy pomysłodawczyni dzisiejszego występu patriotycznego, pani Elżbiecie Popek, oraz dzieciom i młodzieży, w której to wciąż widzimy nadzieję na dobrą i mądrą przyszłość naszej Ojczyzny. Dziękujemy panu Grzegorzowi Odójowi, który wziął na siebie stronę techniczną przedsięwzięcia. Dla starszych parafian była to niejako powtórka z naszej wielowiekowej historii i kultury, dla młodych zaś, piękna lekcja patriotyzmu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy w naszym parafialnym kościele jesteśmy świadkami tego rodzaju wydarzenia.

6. Ważny apel do rodziców chłopców z klas szkoły podstawowej. Jeśli doceniamy jeszcze tradycyjne wychowanie religijne oparte na systematyczności, stawianiu wymagań, dyscyplinie zmierzającej do samodyscypliny – to jedną z form tego typu formacji młodych jest służba przy ołtarzu. Zachęcamy, aby spróbować włączyć swoich synów, a także samych siebie – ojców, w formację liturgiczną. Byłoby to coś niecodziennego i wartościowego, gdyby synowie wraz ze swoimi ojcami stawali przy ołtarzu. Również w ramach tygodniowych spotkań formacyjnych można by przewidzieć jakiś udział ojców. Jest tak, i doskonale się sprawdza np. w formacji Skautingu Europejskiego. Czekamy na pierwszego odważnego ojca z synem, czy synami, którzy będą pionierami na proponowanej ścieżce. Oczywiście, zapraszamy nieodmiennie wszystkich chłopców, którzy chcieliby wstąpić w szeregi ministrantów i zdobywać kolejne stopnie ministranckiego wtajemniczenia.

7. Rzadko (zbyt rzadko) zachęcamy do lektury rozprowadzanych w parafii tygodników katolickich. Jeszcze rzadziej, do lektury pozycji książkowych. Dziś, chciałbym zachęcić was do zapoznania się z książką ks. Krzysztofa Grzywocza „Wybrane na drogę”. Czynię to z całkowitym przekonaniem, znając jego styl przekazu, mądrość i erudycję. Za tydzień osoby, które za swoje posłannictwo uznały propagowanie jego duchowej spuścizny (ks. Krzysztof w zeszłym roku zaginął w Alpach) będą gościć w naszym kościele. W czasie ogłoszeń w ciągu 60 sekund będą chciały nas zachęcić do zakupu książki jego autorstwa (cena 30 złotych).