Uroczystość Chrystusa Króla (25.11.2018)

1. Dzisiejsza liturgia Słowa podpowiada nam, abyśmy królewskość Chrystusa, a także naszą, upatrywali w wierności prawdzie. Dla nas Prawdą, Drogą i Życiem jest Chrystus, a Kościół „filarem i podporą prawdy” (Tm 3,15). Stać przy prawdzie – to nasza królewska odpowiedzialność.

2. We wtorek zapraszamy na wieczór uwielbienia „Wtorkowe Magnificat” na godz. 19:00.

3. W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca. Tego dnia spowiedź od godz. 17:30, a nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP po Mszy wieczornej.

4. Podobnie jak w latach ubiegłych Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej organizuje zbiórkę darów dla Rodaków mieszkających na Wschodzie, oraz uchodźców z terenu wschodniej Ukrainy, gdzie trwa wojna. Darami mogą być środki czystości, żywność o długim terminie ważności, oraz zabawki. Najbliższym miejscem międzyparafialnej zbiórki darów jest kościół św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach – 27 i 28 listopada między godz. 16:30 a 19:00. W naszej parafii dary możemy składać do wtorku do godzin wieczornych w domu parafialnym.

5. Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się z prośbą, aby w dniach od 25 listopada do 14 grudnia modlić się o pomyślny przebieg szczytu klimatycznego. Po błogosławieństwie kończącym Msze święte niedzielne, i Msze wieczorne w tygodniu, będziemy odmawiać krótką modlitwę.

6. Od przyszłej niedzieli – pierwszej Adwentu, będziemy rozprowadzać pobłogosławione opłatki na stół wigilijny i prawdopodobnie także świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Nabywając je powyżej nominalnej ceny wspieramy parafialny fundusz caritas.