Przestrzeń liturgiczna dolnej kaplicy

Przestrzeń liturgiczna dolnej kaplicy

Na zebraniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej podjęliśmy ostateczną decyzję o przeorganizowaniu przestrzeni liturgicznej dolnej kaplicy. Z uwagi na odbywające się tam regularnie adoracje, zmiana polegać będzie na zamontowaniu nowego tabernakulum umożliwiającego bezpieczne osadzenie Najświętszego Sakramentu na czas adoracji.

Wizualizację nowego tabernakulum przedstawiamy poniżej. Pierwszą część sumy koniecznej na sfinansowanie tej inwestycji stanowić będą ofiary opłatkowe. W zeszłym roku dzięki tym ofiarom kupiliśmy nowy wzmacniacz i mikser do kościoła. Tym razem możemy wspólnie ufundować nowe tabernakulum. Dziękujemy za zrozumienie dla tej ważnej i pięknej sprawy.