II Niedziela Adwentu (09.12.2018)

  1. Od tygodnia trwamy na adwentowym czuwaniu. Pięknym przykładem wytrwałości jest uczestnictwo dzieci i rodziców w Mszach roratnich. Dzieci, są dla nas także wzorem w wypełnianiu dobrych uczynków – to one, w symboliczny sposób ozdobią choinkę przy naszej betlejemskiej stajence. Przypominamy, że rekolekcje w tym roku przeżywać będziemy nietypowo tzn. od piątku do niedzieli. Rozpoczęcie już w nadchodzący piątek.
  2. We wtorek zapraszamy na Mszę świętą w intencji uzdrowienia duszy i ciała na godz. 19:00. Po Mszy modlitwy upraszające łaskę zdrowia.
  3. W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia przeprowadzanych jest wiele inicjatyw o charakterze charytatywnym. Oprócz trwającej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, nasz zespół charytatywny wziął udział w zbiórce żywności „Tak pomagam”. Bez rozgłosu – za to wiernie i ofiarnie – poświęcił na to dwa dni w minionym tygodniu. Jako proboszcz dziękuję, i jestem pewien, że Pan Bóg już przygotowuje nagrodę za tę pokorną służbę.
  4. W dalszym ciągu rozprowadzamy opłatki wigilijne z nadzieją zgromadzenia funduszów na nową aranżację dolnej kaplicy. Być może, będzie ona polegała nie tylko na zmianie tabernakulum na inne, lecz także na zmianie miejsca, w którym zostałoby umieszczone. Na razie, naszym celem jest nowe tabernakulum.
  5. Fundacja „Drachma” prosiła nas o zamieszczenie ogłoszenia na temat warsztatów pisania ikon. Wspomniane warsztaty odbędą się w siedzibie Fundacji w dniach 14-18 stycznia 2019 roku. W gablocie jest plakat z adresem e-mailowym, pod którym można uzyskać wszelkie informacje.
  6. Bóg zapłać za ofiary dziś zebrane do puszek, a przeznaczone na dwa dzieła prowadzone w diecezji: Dom Matki i Dziecka, oraz Radio „Anioł Beskidów”. Te dwa zobowiązania zamkną nasze tegoroczne rozliczenia z Kurią.