III Niedziela Adwentu (16.12.2018)

  1. Do uroczystości Bożego Narodzenia zostało dziewięć dni. Dziś rozpoczniemy nowennę do Dzieciątka Jezus, abyśmy „wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do Królestwa Niebieskiego obiecanego maluczkim” (fragm. modlitwy nowenny).
  2. W trzecim tygodniu Adwentu modlimy się w Kościele o życie chrześcijańskie rodzin. Zwłaszcza teraz, w okresie coraz bardziej powszechnego odchodzenia od tradycyjnych modeli wychowania, jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do zachowywania w życiu rodzinnym i w wychowaniu młodego pokolenia zasad moralnych respektujących ludzką naturę i godność dziecka Bożego. Pragnę w tym miejscu zwrócić się do rodziców, którzy są odpowiedzialni za wychowanie swych dzieci, także za to wychowane, które dokonuje się w instytucjach szkoły czy przedszkoli. Jeśli pojawiłyby się jakieś niepokojące zjawiska na tym polu – a jako rodzice powinniśmy mieć doskonałą orientację w tym względzie – proszę zwracać do nas duszpasterzy o pomoc i radę. Nie będziemy w niczym wyręczać rodziców, szkolne rady itp. ale będziemy służyć pomocą w ich samoorganizowaniu się i wspólnym działaniu.
  3. Dostępny jest już grafik tegorocznej wizyty kolędowej (w gablotach, na skserowanych kartkach i stronie www). Wizyty duszpasterskie rozpoczniemy w nowym roku wg tych samych zasad co w latach ubiegłych. Prosimy o sprawdzenie czy w grafik nie wkradły się błędy, i zgłoszenie ewentualnej korekty.
  4. Choć wakacje daleko, to jednak już teraz chcemy zaproponować wyjazd pielgrzymkowy do Ziemi Świętej. Połowa już zapisanych uczestników to sympatycy naszego kościoła i osoby działające w duszpasterstwie przyparafialnym, drugą połowę mogliby stanowić rzeczywiści parafianie. Termin to 10-21 października przyszłego roku, a przewidywany koszt 4.5 tys. złotych. W czasie wizyty duszpasterskiej zorientujemy się ilu parafian zdecyduje się na proponowaną pielgrzymkę.
  5. Parafialny Zespół Charytatywny serdecznie dziękuje wolontariuszom, którzy wzięli udział w akcji „Tak pomagam”. Dzięki niej zyskaliśmy 733 kilogramy żywności, która trafi do potrzebujących rodzin z naszej parafii oraz parafii św. Mikołaja.
  6. Bóg zapłać za ofiary dziś zebrane i przeznaczone na dokończenie prac w sali pod kościołem. Wydatki tegoroczne wyniosły 182 tysiące. Efekty będziemy mogli obejrzeć mniej więcej za półtora miesiąca, kiedy zostanie położona cała posadzka. Dziękujemy przy tej okazji ofiarodawcom, którzy ofiary na ten cel składają bezpośrednio na konto bankowe parafii.