V Niedziela Zwykła (10.02.2019)

  1. Witamy księdza Krzysztofa Frosta SAC i życzymy mu kapłańskiej radości z podejmowanych prac, oraz wielu budujących doświadczeń w czasie pobytu w naszej wspólnocie parafialnej. Ksiądz Krzysztof będzie z nami przynajmniej do wakacji.
  2. Sprawozdanie pokolędowe w niczym nie przypomina orędzia prezydenta o stanie państwa – jest raczej podziękowaniem za spotkania kolędowe i całoroczną współpracę oraz bardzo skrótowym spojrzeniem w przyszłość. Z jego treścią, mieszczącą się na jednej stronie kartki formatu A4, można zapoznać się na naszej stronie internetowej.
  3. W poniedziałek wspomnienie NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Na Mszy świętej wieczornej polecimy Panu Bogu wszystkie osoby chore i cierpiące, szczególnie z naszych rodzin.
  4. We wtorek zapraszamy na Mszę świętą w intencji uzdrowienia duszy i ciała na godz. 19:00. Po Mszy świętej modlitwy upraszające łaskę zdrowia.
  5. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będziemy mogli zajrzeć do sali pod kościołem, aby przekonać się o postępach prac wykończeniowych. To, na co będziemy patrzeć zostało wykonane z myślą o odroczonej spłacie należności, na którą teraz będziemy zbierać fundusze. Firma budowlana wykona kosztorys powykonawczy i niebawem będziemy wiedzieć o jaką sumę chodzi. Jak najszybciej chcemy doprowadzić do odbioru budowlanego, aby móc korzystać z pomieszczenia, na które czekamy od wielu już lat.
  6. Także za tydzień, członkowie wspólnoty „Pójdź za Mną” przeprowadzą akcję „Wyślij pączka do Afryki”. Jak zapewne pamiętamy, polega ona na rozprowadzaniu domowych wypieków w celu zebrania ofiar dla misji w Afryce. Od lat, dzięki tej inicjatywie, misjonarze Kapucyni mogą dożywiać głodne dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej.
  7. Przy wyjściu z kościoła akcja promocyjna Skautów Europy. Prężnie rozwijająca się przy naszej parafii drużyna „wilczków” pragnie zwrócić na siebie uwagę proponując nam kalendarze skautowskie. Przy tej okazji dziękujemy rodzicom, którzy z dużym zaangażowaniem towarzyszą formacji swoich synów.

SPRAWOZDANIE POKOLĘDOWE 2019r.

W imieniu duszpasterzy, nie tylko tych, którzy w tym roku udali się z wizytą kolędową, ale także wszystkich pozostałych, dziękuję za serdeczne przyjęcie w waszych domach. Był to czas pobycia z sobą „bardziej z bliska”, dzięki czemu nasze wzajemne relacje miały szansę ocieplić się o kilka przysłowiowych stopni. Od razu przepraszamy za przypadki nieumyślnego pominięcia jakiegoś domu – mogło to być skutkiem jedynie niefortunnego zbiegu okoliczności lub przeszkód technicznych.

Wizytę duszpasterską przyjęło w tym roku trochę mniej rodzin – w stosunku do roku ubiegłego mniej o 3%. Trudno jest określić obiektywną przyczynę tej tendencji – opustoszałe mieszkania, nowi lokatorzy uważający się za tymczasowych mieszkańców, odejście od tej tradycyjnej formy kontaktu z duszpasterzami? W trakcie wizyty poznaliśmy także nowych parafian i jest to naszą wielką radością. W większości przypadków spotkaliśmy się po raz kolejny, jak starzy znajomi, i wielu kwestii duszpasterskich nie musieliśmy poruszać od podstaw. Z największą ilością nowych spraw zetknął się oczywiście ksiądz Sławomir, który jest z nami od niespełna pół roku.

Niektóre głosy z kolędy już przekazaliśmy, np. dbałość o klęczniki, nowy sposób przystępowania do Komunii świętej. W uzupełnieniu tej ostatniej propozycji: osoby, które mają problem z klękaniem będą przyjmowały Komunię w dotych- czasowy sposób, stojąc przed klęcznikiem lub obok.

Wspólnym naszym zadaniem jest taka organizacja Mszy świętych z udziałem małych dzieci, która pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych zakłóceń. Wiadomo, że dzieci są dziećmi, i te najmniejsze nie są w stanie zachowywać się jak dorośli, czy ich starsi koledzy i koleżanki. Rolą rodziców jest jednak wyczucie, w którym momencie dziecięca żywiołowość powinna być kontrolowana. W tym temacie najlepiej będzie, gdy rodzice sobie nawzajem udzielą porady.

Tym, co dotyczy rożnego rozłożenia akcentów w kaznodziejstwie, czy szeroko pojętym duszpasterstwie, podzieliliśmy się w zespole duszpasterzy, i wyrażone sugestie postaramy się zrealizować w praktyce. Z uwagi na rozbieżne czasami opinie kierować się będziemy zasadą tzw. „złotego środka”.

Rozstrzygnięcia porządkowe i organizacyjne mogą nam jak zwykle ułatwiać lub utrudniać życie. Prosiliście między innymi, aby siadając w ławkach nie zajmować skrajnych miejsc, tylko usiąść głębiej, ułatwiając tym samym zajęcie miejsca innym. Inne uwagi dotyczyły parkingu, toalet, projektu witraży. Jeśli chodzi o witraże, na zajęcie się tą sprawą trzeba będzie poczekać przynajmniej półtora roku z racji priorytetu, jaki mają obecnie parking i sala pod kościołem.

Na zakończenie, serdecznie dziękujemy za ofiary kolędowe. Zebrana suma została rozdzielona wg zasad obowiązujących w diecezji (na fundusz remontowo-budowlany, działalność duszpasterską, składkę kurialną oraz utrzymanie duszpasterzy).

Niech dobry Bóg prowadzi nas w parafialnej wspólnocie do jeszcze głębszej jedności i pełni chrześcijańskiej miłości.