Pielgrzymki w Wielkim Poście

Pielgrzymki w Wielkim Poście

W ostatnią sobotę 6 kwietnia miała miejsce ostatnia z planowanych pielgrzymek w Wielkim Poście. Pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, gdzie znajduje się trumna z relikwiami Patrona naszej parafii i kościoła. Zwiedziliśmy Muzeum Św. Andrzeja Boboli oraz uczestniczyliśmy we Mszy Świętej modląc się za naszą parafię i we własnych intencjach. Po drodze nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej niedaleko Częstochowy oraz Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.

W dniu 23 marca nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w drodze do Częstochowy. W Częstochowie odprawiliśmy Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich i modliliśmy się przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiego. Później o godz. 15.00 na Dolinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i w tamtejszym Sanktuarium uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Po Niej Kustosz opowiedział nam wiele z historii tego świętego miejsca.

Natomiast w dniu 16 marca pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, gdzie uczestniczyliśmy w modlitwie Kornki do Bożego Miłosierdzia przy relikwiach Św. Siostry Faustyny. O godz. 17.00 Msza Święta i modlitwa osobista z zawierzeniem Bożemu Miłosierdziu. Prze przyjazdem do Krakowa Kalwaria Zebrzydowska. Tam dowiedzieliśmy się więcej o tym świętym miejscu oraz w Kaplicy Męki Pańskiej odmówiliśmy część Różańca Świętego za naszą parafię i we własnych sprawach.

Dziękujemy wszystkim Parafianom (i nie tylko) za udział w tych pielgrzymkach. Był to czas wzajemnej modlitwy, pielgrzymowania, zastanowienia nad własnym życiem. Boży czas. Chwała Bogu!

Muzeum Św. Andrzeja Boboli – Warszawa
Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie
Relikwie Świętego Andrzeja Boboli – Warszawa