XIII Niedziela Zwykła (30.06.2019)

  1. Na zakończenie XX Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa dziękujemy za każdy bezpiecznie przejechany kilometr i prosimy o Bożą opiekę w podróżach na kolejny rok. Przy okazji poświęcenia naszych pojazdów zbierane są ofiary na środki transportu dla misjonarzy. Co roku otrzymujemy od organizacji MIVA Polska serdeczne podziękowania za wsparcie Akcji św. Krzysztof.
  2. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. – w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o godz. 15:00, nabożeństwo w intencji powołań o godz.17:30. – w piątek przed południem odwiedzimy chorych. Ksiądz proboszcz odwiedzi swoich podopiecznych w sierpniu. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po Mszy wieczornej. Spowiedź od godz. 17:30. – w sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP po Mszy wieczornej.
  3. Od poniedziałku Msze święte wieczorne będą odprawiane w kaplicy – z wyjątkiem Mszy w pierwszy piątek, oraz wieczornych Mszy sobotnich.
  4. W gablocie zaproszenie na XXVIII Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę. Zapisy do 30 lipca poprzez stronę internetową www.pielgrzymka.bielsko.pl lub w wyznaczonych punktach (w Bielsku jest to Hurtownia Misericordia przy ul. Słowackiego 60).
  5. W związku z wykonaniem modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków subregionu południowego województwa śląskiego, właściciele działek położonych w odpowiednich obrębach ewidencyjnych (patrz plakat) którzy otrzymali zawiadomienia, zaproszeni są na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu prac związanych z tymi czynnościami. Spotkanie odbędzie się w budynku OSP w Kamienicy 04 lipca o godz. 17:30.
  6. Przypomnienie o godzinach urzędowania kancelarii parafialnej w wakacje. W lipcu i sierpniu kancelaria czynna jest w poniedziałki, środy i piątki po Mszy wieczornej do godz. 19:30.