XXII Niedziela Zwykła (01.09.2019)

  1. Dzisiejszego dnia towarzyszy nam intencja dziękczynna za szczęśliwie przeżyte wakacje oraz prośba o Boże błogosławieństwo w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Msza św. rozpoczynająca rok szkolny i katechetyczny zostanie odprawiona 2 września o godz. 9.00 w kościele w Cygańskim Lesie.
  2. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
  3. Spotkanie dla rodziców wczesnokomunijnych w sobotę, 07. września po Mszy świętej o godz. 10:00. O tą formę przyjęcia pierwszej Komunii mogą prosić rodzice, których dzieci chodzą do przedszkola lub pierwszej klasy szkoły podstawowej i mają za sobą co najmniej rok formacji katechetycznej. Prośby będą rozpatrywane indywidualnie, a pierwszeństwo mają dzieci z przedszkola „Ziarenko” oraz szkoły „Skała”. Spotkanie dla rodziców i dzieci rozpoczynających przygotowania do Komunii świętej w klasie trzeciej, w niedzielę, 08. września po Mszy świętej o godz. 10:00.
  4. Zgłoszenie młodzieży z klas VIII szkoły podstawowej do przygotowania do bierzmowania w niedzielę, 22 września o godz. 16:15 w Wieczerniku. Na spotkaniu obowiązkowa obecność przynajmniej jednego z rodziców oraz kandydata do bierzmowania. Nie zgłaszamy młodzieży w kancelarii i zakrystii.
  5. Plan czuwania modlitewnego w święto Podwyższenia Krzyża Świętego znajdziemy w gablocie. Czuwanie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18:00, po niej Różaniec, następnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej wokół kościoła, która zakończy się modlitwą przy krzyżu misyjnym. Od godz. 21:00 zapraszamy na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu.
  6. Na koniec Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców i opiekunów. Oświadczenie, o którym wspomina Apel, można wziąć już wydrukowany ze stolika w przedsionku. Przewodnik „Prawa rodziców w szkole” można pobrać ze strony dla http://rodzicow.ordoiuris.pl