XXV Niedziela Zwykła (22.09.2019)

  1. Wysłuchaliśmy dziś pasterskiej zachęty do ożywienia naszego misyjnego zaangażowania. Niech każdy z nas, w najbardziej dla siebie odpowiedni sposób, odpowie na cytowane w liście wezwanie papieża Franciszka: „Wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii”. Niech spełni się w ten sposób nadzieja św. Jana Pawła II wyrażona w słowach: „misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie”.
  2. We wtorek po Mszy świętej wieczornej spotkanie uwielbieniowe „Wtorkowe Magnificat. Zapraszamy.
  3. W piątek, w ramach XVIII Tygodnia z Ewangelią, w kaplicy trwać będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Z osobistej, bliskiej relacji z Jezusem Zbawicielem czerpią swoją moc wszystkie dzieła Kościoła – ponieważ bez Niego nic nie możemy uczynić.
  4. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 10:00 zatrzymamy się na chwilę w kościele, aby razem z młodzieżą śpiewać pieśni powstańcze. Niejako dopełnieniem tej lekcji historii będzie film „Powstanie Warszawskie”, który dzień wcześniej (w sobotę po Mszy wieczornej) obejrzymy w ramach projekcji filmowych FRE.
  5. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy informację o rozpoczynającym swoją działalność w naszej diecezji najmłodszym zakonie rycerskim w Polsce – Rycerzach św. Jana Pawła II. W niedzielę, 24 listopada, o godz. 12.00 w naszym kościele, w obecności Ks. Bpa. Romana Pindla, odbędzie się ceremonia uroczystego przyjęcia do zakonu. Zakon jest publicznym stowarzyszeniem świeckich, które stara się formować mężczyzn w duchu katolickim oraz kultywować pamięć i nauczanie św. Jana Pawła II. Jego członkowie skupiają się  przy parafiach i w tzw. komandoriach – czyli  w wielu diecezjach w całej Polsce. Rycerski kodeks zobowiązywał do praktykowania siedmiu cnót: odwagi, umiłowania sprawiedliwości, miłosierdzia, szczodrości, wiary, szlachetności, nadziei – i taką też drogą podąża formacja w zakonie. Mężczyźni zainteresowani przystąpieniem do wspólnoty, mogą się skontaktować pod nr. Tel. 576 574 860, lub mailowo:kontakt@fre.ewangelizacja.info.
  6. W gablocie informacje o innych interesujących wydarzeniach w diecezji. XII Diecezjalnej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej – sobota, 28 września. Spotkanie z redaktorem „Gościa Niedzielnego”, pisarzem, rekolekcjonistą, Marcinem Jakimowiczem – 28 września, kościół Marii Magdaleny w Mazańcowicach.
  7. Podziękowanie dla parafialnego zespołu charytatywnego za udział w zbiórce produktów żywnościowych dla osób starszych, samotnych, wykluczonych społecznie Kromka Chleba dla Sąsiada. Jak zawsze zrobili to skutecznie i bez rozgłosu.