I Niedziela Wielkiego Postu (01.03.2020)

  1. Wysłuchaliśmy listu pasterskiego Księdza Biskupa Romana zachęcającego nas przede wszystkim do zaufania Bogu: „W naszym życiu religijnym kluczowe znaczenie ma zaufanie do Boga (…) Zaufanie decyduje o tym, jak widzimy świat, według jakich zasad żyjemy, a przede wszystkim, komu jesteśmy posłuszni”. Umocnieni pasterskim błogosławieństwem rozpoczynamy wielkopostną drogę nawrócenia.
  2. Najważniejszym wydarzeniem przyszłego tygodnia będą Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Kralka, pallotyn, założyciel i dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, zespołu „Razem za Jezusem” oraz Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”, autor wielu książek. Rozpoczną się one w niedzielę, 8 marca i potrwają do środy 11 marca. Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach świętych w niedzielę, oraz w tygodniu na Mszach o godz. 10:00, 15:00 (krótka homilia) i 18:00. Sakrament spowiedzi sprawowany będzie w dni rekolekcyjne pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej (podczas Mszy nie spowiadamy, lecz w pełni uczestniczymy w wydarzeniu Eucharystii).
  3. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu pro-life, jakim jest „1 Dzień dla Życia”. Chodzi o nieprzerwaną modlitwę trwającą 24 godziny (uczestnik wybiera jedną godzinę, w czasie której modli się na Różańcu, Koronką do Bożego Miłosierdzia, rozważa Pismo Święte, lub w inny sposób, byleby modlitwa ta trwała pełną godzinę). Intencją tego modlitewnego szturmu do nieba są: powstrzymanie świata przed zabijaniem dzieci nienarodzonych, oraz uproszenie pokoju dla świata. W roku św. Jana Pawła II, warto przypomnieć jego słowa wypowiedziane w Kaliszu, 4 czerwca 1997 roku: „Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe”. Modlitwę rozpoczniemy w piątek, 6. marca, Mszą świętą o godz. 18:00 i zakończymy 7. marca Mszą wieczorną. Na modlitwie trwać będziemy przed Najświętszym Sakramentem w dolnej kaplicy. Osobą koordynującą (zapisy na określoną godzinę) jest pani Elżbieta Popek z Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
  4. Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zaprasza na rekolekcje wielkopostne „Dzień, w którym umarła Miłość. Tryptyk reporterski”. Rekolekcje głosi ks. prof. Andrzej Muszala z UPJPII w Krakowie. Plakat w gablocie.
  5. W przyszłą niedzielę obchodzoną jako Niedziela Ad Gentes zbierzemy ofiary do puszek z przeznaczeniem na misyjną działalność Kościoła. Niedługo także gościć będziemy misjonarza z Ukrainy ks. Anatola Sicińskiego SAC. Zaangażowanie w misje zawsze było, i jest wyrazem żywotności Kościoła. Nasza wspólnota parafialna jest tego pozytywnym przykładem.