Niedziela Męki Pańskiej (05.04.2020)


  1. Trwa trudna próba wiary, w której nie tracimy nadziei na powrót do zwyczajnego życia religijnego. Jeszcze bardziej doceniamy dziś wartość naszych zgromadzeń liturgicznych, spotkań formacyjnych i towarzyskich odwiedzin. Zwłaszcza w okresie Świąt Wielkanocnych – tak bogatych w treści wiary i będących zawsze wielkim świętem wspólnoty parafialnej – nasza tęsknota za spotkaniem z Panem oraz braćmi i siostrami będzie ogromna. Święte Triduum Paschalne sprawować będziemy przy pustych ławkach w kościele, ale sercem zjednoczeni ze sobą. To, co istotne, dokona się w sposób sakramentalny – jak najbardziej żywy i realny – w sercach, które będą na to gotowe. Trwajmy w duchowej łączności korzystając z pomocy, jaką niosą współczesne środki techniczne. Jeśli starczy nam pokory, wiary i nadziei wyjdziemy z tej próby mocniejsi i jeszcze bardziej oddani Chrystusowi. „Nie lękajcie się!” – te słowa niech będą dla nas zapewnieniem Jego nieustannej obecności.
  2. Triduum będziemy odprawiać o tych samych porach jak co roku, a więc: Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00 Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej godz. 18.00 Wigilia Paschalna godz. 20.00
  3. Na stronie parafialnej są do pobrania modlitwy, którymi możemy się posłużyć w rodzinnym przeżywaniu Triduum. Znajdziemy tam między innymi modlitwy błogosławienia pokarmów na stole wielkanocnym. Zachęcamy ojców, aby spełnili swoją funkcję duchowych przewodników rodziny i podjęli się przewodniczenia rodzinnym obrzędom.
  4. Ogłoszenie o naukach przedmałżeńskich w formie on-line. Narzeczeni, którzy mają zaplanowany ślub w kwietniu lub maju, w związku z sytuacją epidemii powinni odbyć kurs internetowy. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl.
  5. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć świąteczny, podwójny, numer „Gościa Niedzielnego”, a także numer „Małego Gościa”. Z uwagi na utrudniony kolportaż zamawiamy o połowę mniej numerów, cena pozostaje bez zmian 6 zł.
  6. Bóg zapłać za wpłaty na konto parafialne. Na razie pozwala nam to na opłacenie bieżących faktur.

Niech Pan napełni wasze serca pokojem i ufnością, oraz zachowa w zdrowiu wasze rodziny. Zmartwychwstały Chrystus „Pan mój i nadzieja” (por. Sekwencja) niech wam błogosławi!


Ofiarę na utrzymanie kościoła prosimy przekazywać na konto parafii:

https://tacaonline.pl/parafia-sw-andrzeja-boboli-bielsko-biala