Komunikat Ks. Biskupa Romana Pindla

Komunikat Ks. Biskupa Romana Pindla

Od 20 kwietnia 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie 50 osób.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem.

Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość.

Można powrócić do sprawowania nabożeństw według harmonogramów parafialnych.

Pogrzeb nadal odprawiamy w uproszczonej wersji, czyli najpierw stacja na cmentarzu i pochówek, a później Msza Święta żałobna w kościele. Należy pamiętać, że na cmentarzu może być zgromadzonych maksymalnie 50 osób (oprócz celebransów i pracowników cmentarza oraz zakładu pogrzebowego).

Od 16 kwietnia br., wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię oraz organista, o ile jest oddzielony od wiernych. Zalecamy, aby na czas Komunii Świętej celebrans zakładał maseczkę. Podczas wszystkich innych czynności liturgicznych i administracyjnych (spowiedź, rozdawanie Komunii Świętej, kancelaria parafialna) każdy ksiądz jest zobowiązany do noszenia maseczki.

Zalecamy, aby sakrament pokuty i pojednania sprawować na prośbę wiernych, na otwartej przestrzeni wokół kościoła lub w pomieszczeniu, gdzie można zachować bezpieczną odległość. W przypadku spowiedzi w konfesjonale trzeba pamiętać o wymianie folii i częstej dezynfekcji.

Przypominamy, że termin pierwszej Komunii Świętej w naszej diecezji ustala ksiądz proboszcz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Należy uwzględnić czas na bezpośrednie przygotowanie, po powrocie dzieci do szkół oraz obowiązujące ograniczenia. Najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero po wakacjach. Bardzo prosimy księży Proboszczów/Administratorów o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym Rodzicom.

Wszystkie terminy udzielania sakramentu bierzmowania zostają przełożone do czasu powrotu do szkół. Prawdopodobnie dopiero po wakacjach. Bardzo prosimy księży Proboszczów/Administratorów o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym Rodzicom.

Nadal nie należy organizować spotkań formacyjnych.

Okres epidemii się przedłuża, obowiązują ograniczenia dotyczące spotykania się, dlatego szukamy nowych form duszpasterskich, możliwych do realizacji w obecnych warunkach. Już są organizowane spotkania modlitewne i formacyjne małych wspólnot z użyciem mediów społecznościowych, transmisji online, wideokonferencji. Zachęcamy księży do twórczego szukania takich i innych możliwości w swoim parafiach.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki