IV Niedziela Wielkanocna (03.05.2020)


  1. W powrocie do normalności w duszpasterstwie z pewnością pomoże nam ks. Radosław Herka SAC, który od jutra, przez pewien konieczny czas, będzie w naszym zespole duszpasterskim. Sytuacja ubiegłej niedzieli, wynikająca z nagłej choroby proboszcza, pokazała jak słaby jest nasz potencjał. Księdza Radka nie musimy w żaden sposób przedstawiać, ponieważ pamiętają go zapewne wszyscy – zwłaszcza ci młodzi, którzy przed laty byli parafialną dzieciarnią. Witamy go więc gorąco, licząc na nową energię, nowe spojrzenie na wiele spraw, oraz odnowienie osobistych serdecznych więzi.
  2. W nowej sytuacji duszpasterskiej możliwe jest zaproponowanie spowiedzi w formie dyżurów spowiedniczych. W tygodniu, spowiedź będzie się odbywać pół godziny przed wieczorną Mszą świętą i pół godziny po zakończeniu wieczornego nabożeństwa. Miejscem spowiedzi jest kaplica dolna, lub teren wokół kościoła. W kaplicy może przebywać jedna osoba, ta która aktualnie się spowiada. W niedzielę spowiadać będziemy pół godziny przed każdą Mszą świętą w wyżej opisany sposób.
  3. Powracają cykliczne nabożeństwa fatimskie na Dębowcu od maja do października. W sytuacji ograniczeń epidemiologicznych, nabożeństwo w całości przebiegać będzie w, i wokół kaplicy, tzn nie będzie procesji do kościoła, a Różaniec odmówimy na górze. Pierwsze nabożeństwo w piątek, 15 maja o godz. 19:00. Przy okazji dziękuję za podjęcie dyżurów niedzielnych naszym kustoszom Dębowca. Wciąż nie tracimy nadziei, że to wyjątkowe miejsce znajdzie wielu nowych swoich opiekunów.
  4. Szkoła Ewangelizacji Cyryla i Metodego proponuje nam wiele projektów online ewangelizacyjnych i formacyjnych na czas epidemii. Warto zajrzeć na stronę: https://secim.pl/online/?fbclid=IwAR04krmy-IXTgZKHz0SS43HLLuBC2ZYgOwnvvb6sQKL3-nrm4SyvRMyqIaU
  5. Kancelaria będzie czynna w zmniejszonym wymiarze tzn od godz.17:00 do 17:30.