Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (31.05.2020)

  1. W niełatwym czasie epidemii jako Kościół wołamy do Boga o dar Ducha Świętego. Ponieważ świat nie może Go przyjąć, Go gdyż nie zna, prosimy dla wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli o prawe sumienie, blask prawdy i wewnętrzną wolność. Te trzy: prawda, wolność i sumienie pozwolą nam wyjść z obecnego zamętu.
  2. Począwszy od przyszłej niedzieli dyspensa od udziału w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych w kościele obejmować będzie jedynie osoby starsze, chore i odczuwające lęk przed zakażeniem. Jak wiemy, nie obowiązuje już limit osób mogących uczestniczyć we Mszy świętej. W dalszym ciągu obowiązani jesteśmy do noszenia maseczki wewnątrz kościoła.
  3. Sakrament spowiedzi sprawujemy w sposób jak do tej pory – pół godziny przed Mszą świętą w dolnej kaplicy.
  4. Na wszystkich spotkaniach formacyjnych należy zachować dystans 2 metrów oraz korzystać z maseczek.
  5. Możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała, jednak z pewnymi ograniczeniami. Procesja może się odbyć wokół kościoła z zachowaniem norm sanitarnych i udziałem maksymalnej liczby 150-ciu wiernych.
  6. Bardzo prosimy o indywidualne zgłaszanie osób pozostających w domu, które chciałyby skorzystać ze spowiedzi i Komunii świętej. Wizytę można umówić z księdzem proboszczem pod numerem telefonu 509 063 994.