Nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa

W środę 10 czerwca rozpoczniemy w naszej parafii Nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa, która poprzedzi zawierzenie naszej parafii Sercu Jezusowemu. Nowenna zakończy się w dniu 18 czerwca, dzień przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku będzie to w naszej parafii podwójna uroczystość. Wiele ku temu nas zachęca i jednocześnie zobowiązuje. Pragniemy zawierzyć naszą parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przygotujemy się do tego przez Nowennę 9. dniową. Wszystkich Parafian zachęcamy do wspólnej modlitwy.

10-18 czerwca 2020

Msza Święta: godz. 18.00

Nowenna: po Mszy Świętej

Będziemy modlić się każdego dnia: Najświętsze Serce Zbawiciela, w naszych tak wielu troskach i cierpieniach zwracamy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagamy o pomoc i ratunek zawierzając naszą parafię Twojemu Najświętszemu Sercu. Mamy nadzieję, że nas wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”(Mt 11,28). Dlatego przychodzimy do Ciebie i błagamy przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, a zwłaszcza Świętego Andrzeja Boboli, udziel nam łask, o który Cię prosimy dla naszej parafii, dla duszpasterzy w niej posługujących, dla rodzin, dzieci i młodzieży, starszych, chorych i cierpiących.  W sposób szczególny zawierzamy Twojemu Najświętszemu Sercu biednych grzeszników, prosząc dla nich o miłosierdzie Twoje , łaskę nawrócenia oraz życie w godności dziecka Bożego.

19 czerwca 2020 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zawierzenie Parafii Świętego Andrzeja Boboli
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa k. kościoła


Do najważniejszego z objawień doszło 19 czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział:

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości”.

Podczas tego objawienia Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi, zwłaszcza przez nieuszanowanie sakramentu Eucharystii. Za tymi słowami kryło się wezwanie do ustanowienia święta Serca Jezusowego i upowszechnienia kultu Serca Jezusa w całym Kościele. Św. Małgorzacie Marii przypadło w udziale zapoczątkowanie tego dzieła.


Małgorzata Maria Alacoque

Małgorzata Maria Alacoque urodziła się we francuskiej rodzinie szlacheckiej 22 lipca 1647 roku. W wieku 24 lat wstąpiła do klasztoru sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek) w Paray le Monial. W klasztorze doświadczała wielu łask mistycznych. Objawienia, jakich dane jej było doznać, zapisała w „Pamiętniku duchowym”.

Wkrótce po okresie formacji powierzono jej funkcję mistrzyni nowicjuszek. Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Jego Serce jako symbol nieskończonej miłości Boga do ludzi. Wyraził pragnienie, by siostra Małgorzata Maria upowszechniała nabożeństwo do Jego Serca. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy.