XI Niedziela Zwykła (15.06.2020)

  1. Dokładnie dziś mija 50 lat od przyjęcia święceń kapłańskich przez dwóch naszych księży z parafii – księdza Piotra Marka i księdza Mariana Wietrzyńskiego. Dołączamy się do ich dziękczynienia i życzymy im dalszej owocnej posługi dla Kościoła. Niech towarzyszy im zdrowie, pogoda ducha i życzliwość ludzi.
  2. Trwa oktawa Bożego Ciała, i jednocześnie nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. W piątek na Mszy świętej wieczornej ofiarujemy naszą parafię Najświętszemu Sercu Jezusowemu, później poświęcimy na pamiątkę tego dnia figurę Pana Jezusa przy kościele. Serdecznie dziękuję bratu Mirkowi za inspirację do ożywienia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, dziękuję także fundatorce pięknej figury Jezusa. Przypominamy, że święta w randze uroczystości znoszą piątkowy post.
  3. W sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa oddajemy cześć Sercu Maryi obchodząc święto Niepokalanego Serca Maryi.
  4. W poniedziałek spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci o 17.15.
  5. Został ustalony z Księdzem Biskupem Piotrem Gregerem termin bierzmowania. Sakrament bierzmowania udzielony zostanie naszej młodzieży w czasie Mszy świętej o godz. 18:00 w dniu 25 listopada (środa). Do spotkań przygotowujących powrócimy więc po wakacjach.
  6. Nauki przedślubne oraz spotkania w poradniach życia rodzinnego w czerwcu prowadzone będą w formie online. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
  7. http://www.nauki.rodzina.bielsko.pl
  8. Na prośbę wiernych oraz z polecenia Księdza Biskupa przypominamy o obowiązku zasłaniania w kościele nosa i ust maseczką ochronną, przyłbicą lub w inny sposób. W ten sposób dajemy przykład troski o innych, nawet gdybyśmy my sami bagatelizowali ryzyko zetknięcia się z wirusem.
  9. Przypominamy także zasady organizacyjne obowiązujące przy udzielaniu Komunii świętej. W przypadku, gdy komunikuje jeden ksiądz, najpierw przystępują osoby przyjmujące Komunię na rękę, po nich osoby przyjmujące do ust. W przypadku, gdy komunikuje więcej księży, jeden udziela Komunii do ust, pozostali na rękę, czyli w sposób w tej chwili zalecany.