Zawierzenie Parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Zawierzenie Parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Dla naszej parafii wielki dziś dzień. Od środy przed Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa odmawialiśmy Nowennę przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku wszystko po to, aby przygotować nasze serca na zawierzenie Parafii Świętego Andrzeja Boboli Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które dokona się na Mszy Świętej (18.00) w piątek 19 czerwca 2020 roku, przez ks. Macieja Zawiszę, proboszcza parafii.

Foto: https://bielsko.gosc.pl/gal/pokaz/6372479.Pallotynscy-parafiane-z-Bielska-Bialej-blizej-Serca-Pana-Jezusa/

Dziękujemy anonimowej ofiarodawczyni figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została ustawiona w kapliczce przy naszym kościele parafialnym, co staje się dla nas wszystkich symbolem naszego oddania i zawierzenia. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy wykonywali od wtorku do dziś dnia wszystkie prace budowlane. Figura została ustawiona w Godzinie Bożego Miłosierdzia w samą Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Boskie Serce jest przepełnione miłością do każdego człowieka. Każda osoba, która w sposób szczególny będzie przechodziła obok kapliczki – odda się Bożemu Sercu i pomodli się za wszystkich grzeszników, zwłaszcza tych najbardziej zatwardziałych, aby i oni dostąpili nawrócenia.

Przypadające w tym roku rocznice 100-lecia kanonizacji s. Małgorzaty Marii Alacoque (13 maja) oraz poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa (27 lipca) są dla nas sercanów bardzo ważne. Z tej okazji nasze seminarium zorganizowało sympozjum naukowe, które miało odbyć się 7 maja 2020 r. (czwartek) w Krakowie. – te uroczystości skłoniły nas zawierzenia naszej parafii Boskiemu Sercu oraz do ustawienia figury Najświętszego Serca Pana Jezusa obok naszego parafialnego kościoła. Patroni naszego kościoła – Św. Andrzej Bobola oraz Św. Wincenty Pallotti – trwali w swoim codziennym życiu przy Boskim Sercu i nieustannie w naszej świątyni wskazują na Krzyż oraz na Jezusowe Serce przebite na Krzyżu z miłości do każdego człowieka.

Wielkie objawienia
Serca Jezusowego

Objawienie pierwsze: Odsłonięcie tajemnic

Pierwsze z wielkich objawień miało miejsce 27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus niespodziewanie ukazał się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Odsłonił przed skromną zakonnicą tajemnice swego Boskiego Serca.
Jezus tak objawił wielką miłość do człowieka: „Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia”.
Po tych słowach Jezus ukazał zakonnicy swoje bijące Serce, a następnie zażądał jej serca. Oddała Mu je z radością, a On zanurzył je w swoim Sercu, po czym zwrócił Małgorzacie Marii „jako płomień gorejący w kształcie serca”. Powiedział, że jest to drogocenny zadatek Jego miłości, która trawić będzie ją do ostatniej chwili. Od tej pory zakonnica miała odczuwać w swoim sercu nieustający ból, który narastał w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Św. Małgorzata Maria Alacoque

Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci.

Objawienie drugie: Pan czeka na miłość ludzi

Niedługo później siostra Małgorzata Maria doznała drugiego objawienia. Pewnego dnia udała się do kaplicy klasztornej, gdzie Zbawiciel już na nią czekał. Zobaczyła wtedy po raz kolejny Serce Jezusa. Zdawało się Ono spoczywać na tronie z ognia i promieni. Św. Małgorzata mogła nawet dostrzec ranę zadaną włócznią. Serce otaczała korona cierniowa, a u góry wieńczył Je krzyż. Jezus zażądał, by Małgorzata Maria przyprowadziła siostry i braci do Jego Serca. Polecił też powiedzieć ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich miłość. Jezus otworzył Serce przed nią, aby ludzie czerpali z Niego bogactwo miłości i miłosierdzia oraz łaski uświęcenia, potrzebne w drodze do Odkupiciela. „To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach” – oznajmił Jezus siostrze Małgorzacie Marii.

Objawienie trzecie: Udręka z powodu niewdzięczności

2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata Maria zatopiona w modlitwie przed tabernakulum, nawet nie przeczuwała, co się zaraz wydarzy. Nagle pojawił się przed nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Światło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia.
„Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność” – powiedział Jezus Małgorzacie Marii. Zażądał, by przyjmowała Komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00. Siostra Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób w śmiertelnym smutku Chrystusa, który stał się Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym.

Objawienie czwarte: Ku Świętu Serca Jezusowego

Do najważniejszego z objawień doszło 19 czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości”.
Podczas tego objawienia Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa przy naszym kościele.