Modlitwa za Kapłanów i o nowe powołania pod opieką Św. Andrzeja Boboli

Modlitwa za Kapłanów i o nowe powołania pod opieką Św. Andrzeja Boboli

We wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, po Mszy Świętej o godz. 18.00 w dolnej kaplicy, przed Najświętszym Sakramencie modliliśmy się odmawiając Różaniec – cztery części – w intencji za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Bez modlitwy nic nie będzie dobrze się działo. Modlitwa jest nam potrzebna jak powietrze. Proście, a będzie wam dane (Mt. 7:7-12)

Modlitwa nasza była i jest inspirowana życiem i posłannictwem Patrona naszej parafii, Świętego Andrzeja Bobolę – kapłana i męczennika. Święty Andrzej Bobola jest kapłanem na wzór Serca Jezusowego, do końca oddany powołaniu i misji głoszenia Słowa Bożego, idący do wszystkich z Dobrą Nowiną, oddający Jezusowi swoje życie do końca aż po męczeństwo. Uczy nas, umacnia, zachęca, prowadzi. Prosiliśmy Najświętsze Serca Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi za kapłanów; prosząc o dobrych, świętych i gorliwych kapłanów w naszej parafii, Diecezji Bielsko-Żywieckiej, w naszych pallotyńskich wspólnotach. Potrzebujemy dobrych pasterzy, na wzór Serca Jezusa. Dlatego modlitwa nasza ufna: „kapłani na wzór Serca Jezusa przez Serce Niepokalanej Matki Jezusa„. W tym duchu były przygotowane rozważania różańcowe odczytywane przed każdą tajemnicą. Prosiliśmy, przepraszaliśmy i dziękowaliśmy za kapłanów.

Święty Andrzeju Bobolo, patronie naszej Ojczyzny, parafii, kościoła, za twoim wstawiennictwem kierujemy do Boga nasze prośby.

  • Święty Andrzeju Bobolo, ty swoim życiem i męczeństwem odpowiedziałeś na Boże wezwanie do Służby Bogu. Prosimy Cię, aby w naszej Ojczyźnie nie brakło powołanych do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Święty Andrzeju Bobolo… módl się za nami.
  • Święty Andrzeju Bobolo, ty odważnie i bezkompromisowo głosiłeś Ewangelię na naszych ziemiach. Prosimy Cię, aby wielu młodych ludzi nie bało się oddać swojego życia na służbę zakonną. Święty Andrzeju Bobolo… módl się za nami.
  • Święty Andrzeju Bobolo, ty jesteś dla nas przykładem wytrwałości w ucisku i przeciwnościach. Prosimy Cię, o szczególną pomoc i wsparcie dla tych kapłanów i osób konsekrowanych, które przeżywają chwile trudności, zwątpienia i samotności na drodze swojego powołania. Święty Andrzeju Bobolo… módl się za nami.
  • Święty Andrzeju Bobolo, ty jesteś przykładem gorliwości i radykalizmu pójścia za Chrystusem. Prosimy Cię, budź gorliwość w sercach tych wszystkich, którzy już od wielu lat kroczą za Chrystusem. Święty Andrzeju Bobolo… módl się za nami.

Ojcze w niebie, Twojej opiece powierzamy naszych duszpasterzy,
którzy podają nam chleb Słowa Bożego i chleb Eucharystyczny.
Daj im siły do pracy i serce ojcowskie,
abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia.   Amen.
Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi,
Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament
i skarb swojego Stworzenia oddając w ich ręce Władze nad samym sobą.
Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach,
braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, 
miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia.
Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, 
Pokorne i zawsze gotowe do posługi.
Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza,
niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu,
aż do ostatniej chwili swego życia.
Amen.