Przywitanie nowego Ks. Proboszcza – 30.08, godz. 12.00

Przywitanie nowego Ks. Proboszcza – 30.08, godz. 12.00

Ksiądz Piotr Bieniek SAC, nowy proboszcz i przełożony pallotyńskiej wspólnoty w Bielsku, przejmuje swoje funkcje w poniedziałek. Uroczyste wprowadzenie w urząd nastąpi na Mszy świętej 30 sierpnia o godz. 12:00 w przyszłą niedzielę.

Polecamy Dobremu Bogu przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli oraz Św. Wincentego Pallottiego Księdza Proboszcza Piotra wraz z przybyłym do naszej parafialnej i pallotyńskiej wspólnoty księdza Tomasza Kawczyka. Życzymy Im owocnej służby duszpasterskiej oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień kapłańskiej posługi. Ogarniamy Ich naszą modlitwą.