XXIX Niedziela Zwykła (18.10.2020)

 • W tym tygodniu w liturgii: we wtorek: wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana; w czwartek: św. Jana Pawła II.
 • Dziękujemy za ofiary do puszek na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uzbieraliśmy ponad 1200zł. Bóg zapłać!
 • Dziękujemy również za wszystkie oznaki życzliwości oraz wszelkie ofiary materialne
  – tak na tacę, jak i przez internet. Serdeczne Bóg zapłać!
 • Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa
  w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te,
  dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko.
 • Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu.
 • Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania.
 • Wszystkie spotkania duszpasterskie: dzieci komunijnych, przed bierzmowaniem i inne
  – zawieszamy – do odwołania.
 • Różaniec odmawiamy codziennie – po wieczornej Eucharystii – przed figurą Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy!
 • Przyjmujemy już wypominki za zmarłych. Na stoliku przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki, na których możemy zapisać imiona naszych bliskich zmarłych. Składać je możemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. W obydwu naszych prowincjach w Polsce sprawować będziemy codziennie 24 Msze św. w intencji powierzanych nam zmarłych (przez cały miesiąc ofiarujemy więc 720 Eucharystii).
 • Dzisiaj – po Mszach świętych – prosimy o finansowe wspomożenie Parafialnego Zespołu CARITAS, przez składkę do puszek, abyśmy w ten sposób mogli pomóc uboższym mieszkańcom parafii – przed sezonem grzewczym. Bóg zapłać!
 • W nabożeństwach w naszym kościele (wraz z chórem i przedsionkiem) może uczestniczyć 170 osób (1 osoba na 4m2). W kaplicy: 26 osób. Dostępne miejsca siedzące są oznaczone. Osoby mieszkające razem – siadają razem. Prosimy posługiwać się osłoną dróg oddechowych.

ks. Piotr Bieniek SAC