Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (22.11.2020)


  • Dzisiaj – po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na CARITAS naszej diecezji. Bóg zapłać!
  • W tym tygodniu: we wtorek: wspomnienie św. męczenników: Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
  • We wtorek – po modlitwie wypominkowej – zapraszamy na modlitwę uwielbienia „Magnificat„.
  • W środę – po modlitwie wypominkowej – młodzież zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu.
  • W następną niedzielę rozpoczyna się Adwent. Msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny (czyli roratnie) będziemy sprawowali o godzinie 7:00 – we wtorki, czwartki i soboty oraz o godzinie 18:00 – w poniedziałki, środy i piątki. Zapraszamy również na Msze święte adwentowe – ich formularz pomaga nam duchowo przeżywać czas adwentu – naszego przygotowania na przyjście Pana w czasie świąt narodzenia Pańskiego oraz w Dzień Paruzji.
  • Bardzo proszę o nabywanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Duże świece – 15zł, małe – 5zł. Bóg zapłać!
  • W nabożeństwach w naszym kościele (wraz z chórem i przedsionkiem) może uczestniczyć 46 osób (1 osoba na 15m2).
  • Korzystamy z dyspensy naszego biskupa od obowiązku uczestniczenia w Mszy św. w niedziele. Jednak – aby trwać w jedności z Chrystusem obecnym w Eucharystii – zapraszamy – wobec ograniczenia liczby osób w świątyni – na Msze święte w dni powszednie. Można też uczestniczyć w nabożeństwach z naszej świątyni on-line – zapraszamy na stronę internetową naszej parafii.

Wobec sytuacji profanowania miejsc kultu, publicznego domagania się przyzwolenia na zabijanie dzieci oraz nawoływania do agresji wobec wierzących, szczególnie duchownych, zapraszam wszystkich Parafian i sympatyków naszej świątyni do intensywniejszej modlitwy, codziennych – nawet drobnych – wyrzeczeń i umartwień oraz postu jakościowego (od mięsa) i ilościowego – w środy i piątki – w intencji
o pokój w Ojczyźnie i nawrócenie „biednych grzeszników” (jak to określiła Pani Fatimska).

ks. Piotr Bieniek SAC