Intencje Mszalne — (03.01-10.01.2021)

                  Niedziela, 03 stycznia

  8:00    ++ Anna Ratajczyk, Zenonia Szymczak, Danuta Herain

10:00    1) + Franciszka Gaweł (greg. 3)

           2) dziękując za życie Darii, Tomka i Igi, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla nich i ich Rodziców                – z okazji urodzin

12:00    1)  w intencji Parafian

           2) + Ewa Kowalczyk – od Aliny Wawryków

15:00    dziękczynna z okazji urodzin Emanuela, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

18:00    + Andrzej Kostyński – od Wojciecha Walusa z rodziną

           Poniedziałek, 04 stycznia

  7:00    + Franciszka Gaweł (greg. 4)

15:00     + Zofia

18:00     1) + Kazimierz Piotrowiak (greg.1)

           2) + Adam Gradek – od uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie

           Wtorek, 05 stycznia

  7:00   + Franciszka Gaweł (greg. 5)

15:00    w intencji Kazimiery Fabiańczyk w 93-cią  rocznicę urodzin – od córki z rodziną

18:00     1) + Kazimierz Piotrowiak (greg.2)

           2) + Adam Gradek – od uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie

           Środa, 06 stycznia – Objawienie Pańskie

  8:00    w intencji Parafian

10:00    1) + Franciszka Gaweł (greg. 6)

           2) o Boże błogosławieństwo dla Sylwestra i Mieczysława Hendzel oraz dla Mieczysława Mendykowskiego

12:00    1) + Grażyna Sandomierska – od sąsiadów

           2) o Boże błogosławieństwo dla Kazimierza – z okazji 1-szej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski
dla Rodziców i całej rodziny

15:00     + Bożena Grzybowska

18:00     + Kazimierz Piotrowiak (greg.3)

           Czwartek, 07 stycznia

7:00     + Edward Michalec – od Katarzyny i Piotra z rodziną

15:00     + Franciszka Gaweł (greg. 7)

18:00     1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na cały rok dla Parafian z al. Armii Krajowej 141 i 143

              2) + Kazimierz Piotrowiak (greg.4)

19:15     + Adam Gradek – od uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie

           Piątek, 08 stycznia

7:00       + Franciszka Gaweł (greg. 8)

15:00    ++ Michał Chowaniec, Eugeniusz Witek

18:00    1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na cały rok dla Parafian z ul. Kustronia, Andersa
oraz al. Armii Krajowej 1

           2) + Kazimierz Piotrowiak (greg.5)

           Sobota, 09 stycznia

7:00       + Edward Michalec – od Władysławy i Stanisława Marczyńskich z Andrychowa

15:00    + Franciszka Gaweł (greg. 9)

18:00     1) + Kazimierz Piotrowiak (greg.6)

           2) za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Cudownego Medalika oraz nasze rodziny

           Niedziela Chrztu Pańskiego, 10 stycznia

  8:00    + Edward Michalec – od rodziny z Siar

10:00    1) + Robert Biegała – w 10-tą rocznicę śmierci, + Adam Biegała

           2) w intencji Anastazji, z okazji 2-gich urodzin, z podziękowaniem za życie, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilatki i jej Rodziców

12:00    1) + Franciszka Gaweł (greg. 10)

              2) + Ewa Kowalczyk – od Danuty i Michała Karpińskich

15:00     + Franciszek Rus

18:00             + Kazimierz Piotrowiak (greg.7)