Zawierzenie Parafii Świętemu Andrzejowi Boboli – 17.05.2021

Zawierzenie Parafii Świętemu Andrzejowi Boboli – 17.05.2021

W poniedziałek, 17-go maja, przeżywaliśmy jubileuszowy – 25-ty odpust parafialny ku czci św. Andrzeja Boboli. Uroczystej Eucharystii o godz. 18:00 przewodniczył przełożony prowincjalny – ks. Zdzisław Szmeichel SAC. Obecni byli z nami również: ks. dziekan Stanisław Wawrzyńczyk oraz pierwszy administrator parafii – ks. Andrzej Chruszcz, jak również poprzedni księża proboszczowie naszej parafii: Ks. Jan Kwidziński, Ks. Tomasz Idczak, ks. Maciej Zawisza. Duchowo byli z nami obecni śp. Ks. Franciszek Kania oraz Śp. Ks. Krzysztof Syrek.

Uroczyście – przez Ks. Proboszcza Piotra Bieńka – zostały wniesione do świątyni relikwie św. Andrzeja Boboli, naszego Patrona. W tym roku to wyjątkowa dla nas uroczystość. Ks. Proboszcz Piotr Bieniek SAC wraz z przedstawicielami naszej parafii – w dniu 7 maja 2021 roku o godz. 17.00, w Narodowym Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej w Warszawie – otrzymał Relikwie Św. Andrzeja Boboli dla naszej Parafii.

Takie były początki: Po długich staraniach, parafia NMP Królowej Świata (xx Salwatorianie) w 1987 r., otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła w rejonie ulicy Armii Krajowej. Działkę pod budowę nabyto w 1988 r. Tymczasową kaplicę poświecił JE Ks. Bp Gerard Bernacki w grudniu 1990 r. 19 grudnia 1990 r. ks. Andrzej Chruszcz odprawił pierwszą Mszę św. 21 grudnia 1990 r. Metropolita Katowicki JE Ks. Abp Damian Zimoń erygował nową tymczasową parafię pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, liczącą ok. 900 osób. Jej pierwszym administratorem został ks. Andrzej Chruszcz. 1 lipca 1994 r. JE Ks. Bp Bielsko-Żywiecki Tadeusz Rakoczy przekazał parafię Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (xx Pallotyni). W dniu 18 września 1994 r. nastąpiło uroczyste przekazanie parafii księżom pallotynom. Pierwszym administratorem tymczasowej parafii św. Andrzeja Boboli ze wspólnoty pallotyńskiej był ks. Franciszek Kania SAC. Parafia Św. Andrzeja Boboli została erygowana 8 maja 1996 r. przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej JE Bp Tadeusza Rakoczego. Dotychczasowy administrator ks. Franciszek Kania otrzymał nominację na proboszcza.

Zawierzenie naszej parafii św. Andrzejowi Boboli

Święty Andrzeju Bobolo, wyznając wiarę w Boga – przebaczając sobie wzajemnie urazy, znosząc słabości i wady – pragniemy zawierzyć naszą Parafię Tobie, jako naszemu szczególnemu Patronowi.

Prosimy Cię, miej w opiece naszą wiarę, stój na straży chrześcijańskiej miłości, broń przed lekceważeniem Bożych przykazań, pobudzaj do gorliwego życia chrześcijańskiego. Ty jesteś mocny Bogiem, dlatego z nadzieją powierzamy się Tobie i chcemy być otoczeni Twoją opieką.

Chcemy wspólną i osobistą modlitwą budować naszą Parafię: obejmujemy nią naszych kapłanów, braci, każdą rodzinę i osobę. Wołamy o pomoc dla chorych, przeżywających osamotnienie, zalęknionych i zagubionych. Niech Bóg – za Twoją przyczyną – odnowi w nas nasze chrześcijańskie powołanie oraz obdarzy łaską odwagi i męstwa – abyśmy stale trwali w Bogu.

Pomóż nam kochać Kościół i budować jedność. Otaczaj nas swoją opieką, abyśmy wypełnili wolę Bożą, a po trudach ziemskiej wędrówki mogli wejść do Królestwa Bożego.

Skieruj nasze pragnienia, myśli, słowa i czyny – ku chwale Bożej i czci Najświętszej Maryi Panny. Niech nasze życie – dzięki Twojemu świadectwu i wstawiennictwu – będzie prawdziwie życiem dziecka Bożego w Jednym Kościele Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Który żyje i króluje z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ks. Zdzisław Szmeichel SAC
Prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego

ks. proboszcz Piotr Bieniek SAC

ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk
dziekan dekanatu Bielsko-Biała II (Starobielskiego)

ks. kanonik Andrzej Chruszcz
pierwszy administrator Parafii

ks. proboszcz Jan Kwidziński SAC
ks. proboszcz Tomasz Idczak SAC
ks. proboszcz Maciej Zawisza SAC
śp. ks. Franciszek Kania SAC
śp. ks. Krzysztof Syrek SAC

Uroczystość św. Andrzeja Bobolii

Bielsko Biała, 17 maja Roku Pańskiego 2021- w roku 25-lecia erygowania Parafii