Ministranci na kręglach i pizzy

Ministranci na kręglach i pizzy

Wspólnota Ministrantów podczas wspólnego wypoczynku.