Jubileusz 25 – lecia konsekracji Br. Sławomira Narlocha

Jubileusz 25 – lecia konsekracji Br. Sławomira Narlocha

Jubileusz 25 -lecia konsekracji br. Sławomira Narlocha SAC.

2 października 2022 roku o godz. 15:00, w Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Bielsku Białej Wspólnota świętowała Jubileusz 25-lecia konsekracji brata Sławomira Narlocha SAC.

Jubileuszowej Mszy Św. przewodniczył wice prowincjał, ks. Przemysław Podlejski SAC w koncelebrze z ks. Sławomirem Maiznerem SAC – administratorem prowincjalnym, ks. rektorem Piotrem Bieńkiem SAC i bielską wspólnotą.

Stawili się na liturgii wszyscy ministranci i lektorzy, którzy pod opieką pana Łukasza Migdała, jako ceremoniarza i pod czujnym okiem ks. Tomasza Kawczyka SAC – stworzyli wspaniałą, uroczystą oprawę tej liturgii.

W wygłoszonej homilii ks. Prowincjał położył akcent na ważną dla nas wszystkich łaskę wiary, która również w życiu brata Sławomira pozwala mu – pomimo trudności, jakich doświadcza – ufać Panu Bogu i dawać świadectwo. Powołując się na św. Tomasza z Akwinu – „doktora anielskiego” – przypomniał drogę wzrastania w wierze i zaufaniu do Boga. Złożył również Jubilatowi życzenia Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata zakonnej posługi. Życzył, by zgodnie z zasadami życia konsekrowanego wiernie trwał na modlitwie, z miłością i radością mimo trudów.

Po Eucharystii dalsze świętowanie trwało przy stole w refektarzu wraz zaproszonymi gośćmi a szczególnie z panią Wandą – mamą Jubilata i jego braćmi wraz z rodzinami. Byli goście ze Związku Niewidomych (gdzie brat Sławek jest wiceprezesem), a także przyjaciele z zakładu pracy chronionej.