Prośba do Parafian

Prośba do Parafian

DRODZY PARAFIANIE!

RADA PARAFIALNA ORAZ PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WSPARCIE DWÓCH AKCJI POMOCY DLA NASZYCH PARAFIAN!

Pierwsza akcja o nazwie Bank Pomocy PARAFIANIE PARAFIANOM polega na stworzeniu na terenie parafii sieci ludzi dobrego serca, którzy mogą świadczyć pomoc innym, udzielając porad i informacji.

W obecnych czasach wszyscy borykamy się z różnymi problemami. Zbliża się zima, która z pewnością przysporzy wiele problemów bytowych, związanych choćby z tak prozaicznymi sprawami jak zdobycie opału. Rodzice często nie potrafią sobie radzić z wychowaniem dzieci i ich problemami. Starsi ludzie nie radzą sobie w gąszczu przepisów i formalności koniecznych do załatwienia spraw urzędowych.

Parafialny Bank Pomocy skupiać będzie różnego rodzaju specjalistów-wolontariuszy, którzy zdecydują się na świadczenie nieodpłatnej porady. Nie będzie ona związana z pełnieniem dyżurów i poświęcaniem czasu. Chodzi tylko o zgłoszenie swojej woli w uczestnictwie w programie. W kontakcie z potrzebującym będzie zawsze pośredniczył przedstawiciel rady parafialnej, który zwróci się do  wybranego specjalisty z prośbą o udzielenie konsultacji.

Szczególnie zależy nam na poradnictwie w zakresie:

– prawniczym,

– psychologicznym,

– pedagogicznym i nauczycielskim,

– świadczeń rehabilitacyjnych,

– opieki socjalnej,

– procedur urzędniczych,

– procedur bankowych,

– budownictwa i technik grzewczych.

Chętnych do świadczenia tego typu porad prosimy o kontakt z numerem telefonu: 601 52 52 93 lub zgłoszenie za pośrednictwem parafialnego adresu e-mail: bielsko@sac.org.pl

Druga akcja Z NAMI NIE JESTEŚ SAMOTNY to próba stworzenia na terenie parafii sieci pomocy ludziom samotnym. Nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale przede wszystkim zapewnienie osobom samotnym opieki i doraźnej pomocy np. w zakupach czy załatwianiu bieżących spraw bytowych. Niezwykle ważna wydaje się również kwestia kontaktu z innymi ludźmi, czy po prostu rozmowa. W świadczeniu tej pomocy zadeklarowali swój udział SKAUCI. W związku z tym prosimy o zgłaszanie osób samotnych, które potrzebują tego typu pomocy na terenie parafii. Można to uczynić dzwoniąc na numer telefonu: 601 52 52 93 lub zgłaszając za pośrednictwem parafialnego adresu e-mail: bielsko@sac.org.pl