Poświęcenie tabernakulum adoracyjnego

Poświęcenie tabernakulum adoracyjnego