Adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela, godz. 19.30-21.00

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie i nawrócenia Rosji

– w każdą Niedzielę w kościele po Mszy Świętej wieczornej do 21.00.

Od czwartku do Niedzieli:

(w dolnej kaplicy kościoła)

Czwartek / Piątek: 20.00 – 7.00 (Intencja wiodąca: O świętość rodziny)
Piątek / Sobota: 19.00 – 7.00 (Intencja wiodąca: przebłagalna za aborcję)
Sobota / Niedziela: 21.00 – 7.30 (Intencja wiodąca: za kapłanów)