Adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela, godz. 19.00-21.00

Zapraszamy na cichą adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie i nawrócenia Rosji

– w każdą Niedzielę od godz. 19.00 do 21.00 w kościele po Mszy Świętej wieczornej.

Od czwartku do Niedzieli:

(w dolnej kaplicy kościoła)

Czwartek / Piątek: 21.00 – 07.00 (Intencja wiodąca: O świętość rodziny)
Piątek / Sobota: 19.00 – 07.00 (Intencja wiodąca: przebłagalna za aborcję)
Sobota / Niedziela: 21.00 – 07.00 (Intencja wiodąca: za kapłanów)
Szczegółowe informacje dla podejmujących nocną adorację – www.obliczeziemi.pl

Pierwszy czwartek miesiąca, godz. 16.00 – 18.00

(w intencji o powołania kapłańskie i zakonne)


Gwiazda Niepokalanej, Światowe Centrum Modlitwy o Pokój, Niepokalanów
TRANSMISJA ADORACJI NA ŻYWO