„Caritas” Parafialne

Głównym celem, który przyświeca działaniom Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu wobec ludzi ubogich. Zadanie to Caritas naszej diecezji realizuje przede wszystkim w oparciu o istniejące w poszczególnych parafiach „Parafialne Zespoły Charytatywne”, których w diecezji na 206 parafii istnieje ponad 170. Liczebność członków tych zespołów jest bardzo zróżnicowana: od sześciu do nawet ponad czterdziestu.

Stanowią one pierwszą linię frontu tej działalności. Caritas diecezjalna troszczy się o formację duchową jej członków, jeżeli jest taka potrzeba inspiruje rodzaje ich aktywności oraz w różnej formie wspomaga ich działalność. Zespoły te współpracując z księżmi proboszczami, mają najlepiej rozeznane potrzeby i najszybciej, i najskuteczniej zaradzają różnym rodzajom biedy. W trosce ó właściwą motywację podejmowania tej służby wobec „maluczkich tego świata” Caritas organizuje dla członków parafialnych Zespołów Charytatywnych spotkania formacyjno-rekolekcyjne, które odbywają się bądź w Jubileuszowym Centrum Caritas w Bielsku-Białej Lipniku, lub w Domu Rekolekcyjnym w Polance Górnej albo też w innych domach rekolekcyjnych.

Zespoły te w różny sposób pozyskują środki materialne i finansowe na swoją działalność, np. przez różnego rodzaju kwesty, kiermasze, zbiórki artykułów żywnościowych, ubrań, poszukiwanie sponsorów, itp. wykazując w tym względzie dużą inwencję. Innym bardzo poważnym źródłem finansowania ich dobroczynnej działalności są środki finansowe pochodzące z tytułu rozprowadzania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, baranków wielkanocnych i skarbonek jałmużny wielkopostnej, z których to akcji ok. 70% środków pozostaje dla ich wyłącznej dyspozycji. Parafialne Zespoły Charytatywne z tychże środków dofinansowują obiady w szkołach dla dzieci z rodzin ubogich, wspomagają rodziny wielodzietne i dotknięte bezrobociem, organizują kolonie charytatywne dla dzieci, finansują działalność świetlic przyparafialnych, itp. W sytuacji, gdy środków tych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb, np. na organizację kolonii charytatywnych, zespoły te zawsze mogą zwracać się do centrali Caritas i otrzymać od niej konieczne wsparcie. Ta forma organizacji pomocy w ramach sieci parafialnej jest najbardziej skuteczna.

http://caritas.bielsko.pl