Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii

Ministranci i Lektorzy pełnią posługę podczas każdej Mszy Świętej. To zaszczyt dla każdego z nich – móc służyć przy Ołtarzu Jezusa Chrystusa – jak również każdorazowo dla rodziców. Dziękujemy Bogu za tak wielu młodych ludzi, na których może nasza parafia liczyć. Prosimy o modlitwę i wsparcie dla naszej wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapraszamy wszystkich chłopaków chcących służyć przy Ołtarzu.

REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY W PARAFII ŚW. ANDRZEJA BOBOLII

  1. Przychodzimy minimum 10 minut przed Msza Świętą lub nabożeństwem.
  2. Każdy ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby
  3. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dyżurów. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania własnych dyżurów oraz uczestnictwo w zbiórkach formacyjnych.