Rada Parafialna

Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2 ),

Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.