Sakramenty Święte

Spowiedź

Niedziele i Uroczystości: 

15 minut przed każdą Mszą Świętą

W dni powszednie: 

od 14.50 do ostatniego penitenta

18.20 do ostatniego penitenta

I – szy piątek miesiąca: 

od 6.45   do ostatniego penitenta

od 14.30  do ostatniego penitenta

od 18.00 do ostatniego penitenta

I – sza sobota miesiąca:

od 17.30 do ostatniego penitenta

I Komunia Święta

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w roku 2024 – 12 maja

Uroczystość Wczesnej Pierwszej Komunii Świętej w roku 2024 – 21 kwietnia

Chrzest Święty

W I Niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.00. Pozostałe Niedziele po Mszy Świętej.

Przygotowanie do Chrztu: dla rodziców i chrzestnych, którzy chcą otrzymać stosowne zaświadczenie w kancelarii (w II i IV sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kancelarii)

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu do chrztu:

Akt urodzenia dziecka z USC
Wypełniony formularz zgłoszenia do chrztu – do pobrania w kancelarii lub na stronie
Rodzice chrzestni pozwolenia ze swoich parafii, do których przynależą.

W przypadku chrztu spoza parafii, pozwolenie na chrzest z parafii do której przynależą rodzice dziecka.

Bierzmowanie

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w roku 2023
Spotkania dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania – po Mszy św. o godz. 18.30 – w niedziele; obecność obowiązkowa!
Daty:
01.10 – Katecheza 
23.10 – próba przed Bierzmowaniem (obowiązkowa) – godz. 19.30 w Kościele
24.10 – próba przed Bierzmowaniem (obowiązkowa) – godz. 19.30 w Kościele
25.10 – próba przed Bierzmowaniem (obowiązkowa) – godz. 19.30 w Kościele
02.11 – Msza św. o godz. 18:30; sakrament pokuty – po Mszy św.
03.11 – Msza św. połączona z obrzędem Bierzmowania – g.18:30.

Świadek bierzmowania powinien spełniać następujące warunki:

  • ukończony 20 rok życia
  • chrzest i bierzmowanie przyjęte w Kościele Katolickim
  • życie zgodne z wyznawaną wiarą (uczestnictwo w Eucharystii niedzielnej; regularne korzystanie z sakramentu pojednania; w przypadku małżonków ślub zawarty w kościele)
  • zachęca się, by świadkiem bierzmowania był ojciec lub matka chrzestna, jeśli to możliwe
  • świadkiem może być też ktoś z rodziców bierzmowanego
  • zaświadczenie o możliwości bycia świadkiem

Małżeństwo

Wymagane dokumenty do spisania protokołu przedślubnego:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu
  • dowody osobiste
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego ( niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy ) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Dekoracją Kościoła zajmuje się Duszpasterstwo Parafii. Szczegóły podczas spotkania w kancelarii.
W kościele i na terenie dookoła kościoła obowiązuje bezwzględny zakaz sypania i rzucania: monetami, confetti, ryżem, serpentynami, płatkami kwiatów, wyciętymi serduszkami itp.

„Oprawa muzyczna ślubów”

Muzyka i śpiew w liturgii nie są tylko „zewnętrzną oprawą”, lecz stanowią integralną część Mszy św. Oznacza to, że wszystkie śpiewy i utwory muzyczne muszą odpowiadać temu, co dzieje się w liturgii.

 Dlatego nie można wykonywać piosenek nie związanych z liturgią, kierując się jedynie względami estetycznymi.           

Piosenki przeniesione z muzyki rozrywkowej, choćby z najpobożniejszym tekstem, nadal pozostają piosenkami rozrywkowymi. Dlatego są niestosowne do liturgii. Słynne Halleluia L. Cohena czy The winner takes it all zespołu Abba lub inne, ze zmienionym tekstem nie staną się nigdy muzyką religijną i zawsze będą przywoływać w wyobraźni zebranych sceny z filmu Shrek lub Mamma Mia lub tym podobne!           

Zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści są mile widziani w naszym kościele, jeśli swoją grą lub śpiewem sprawiają, że liturgia jest piękna. Powinni jednak pamiętać, że w kościele nie „dają koncertu”, lecz uczestniczą w świętych obrzędach na chwałę Boga i dla ułatwienia modlitwy zebranym, pełniąc liturgiczną funkcję kantora, lub muzyka kościelnego.

Soliści, którzy przygotowują śpiewy oraz utwory instrumentalne podczas ceremonii ślubnej muszą mieć świadomość, że pełnią posługę muzyczną „gościnnie”. Dlatego nie mogą robić tego bez zgody proboszcza i organisty, którzy na co dzień dbają o śpiew i muzykę w kościele.

Zasady doboru śpiewu i muzyki regulują przepisy liturgiczne, które każdy muzyk kościelny – zarówno pełniący posługę na stałe, jak i okazjonalnie – powinien poznać i uszanować.

Scroll to Top