Historia Parafii

Po długich staraniach, parafia NMP Królowej Świata (ks. Salwatorianie) w 1987 r., otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła w rejonie ulicy Armii Krajowej. Działkę pod budowę nabyto w 1988 r. Tymczasową kaplicę poświecił JE Ks. Bp Gerard Bernacki w grudniu 1990 r. 19 grudnia 1990 r. ks. Andrzej Chruszcz odprawił pierwszą Mszę św. 21 grudnia 1990 r.

Metropolita Katowicki JE Ks. Abp Damian Zimoń erygował nową tymczasową parafię pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Jej pierwszym administratorem został ks. Andrzej Chruszcz. 1 lipca 1994 r. JE Ks. Bp Bielsko-Żywiecki Tadeusz Rakoczy przekazał parafię Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni).

W dniu 18 września 1994 r. nastąpiło uroczyste przekazanie parafii księżom pallotynom. Pierwszym administratorem tymczasowej parafii św. Andrzeja Boboli ze wspólnoty pallotyńskiej był ks. Franciszek Kania SAC. Parafia Św. Andrzeja Boboli została erygowana 8 maja 1996 r. przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej JE Bp Tadeusza Rakoczego.

9 września 1997 r. JE Ks. Bp Tadeusz Rakoczy poświęcił plac pod budowę nowego Kościoła oraz dokonał poświęcenia nowego domu Księży Pallotynów. Placówka Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Bielsku-Białej została erygowana 19 sierpnia 1998 r. przez Ks. Prowincjała Lesława Gwarka SAC. Pierwszym Rektorem Wspólnoty został ks. Franciszek Mąkinia SAC. Powierzono mu obok zwyczajnych obowiązków budowę nowego kościoła.

Budowę kościoła rozpoczęto 29 września 1998 r. w dniu św. Michała Archanioła. Autorem projektu jest mgr arch. Stanisław Tylka z Zakopanego. Ma on na swoim koncie ponad dwadzieścia kaplic i kościołów, między innymi kościół Sanktuarium M.B. Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach.

Projekt kościoła był wielokrotnie dyskutowany w gronie ks. Proboszcza Franciszka Kani SAC, ks. Franciszka Mąkini SAC oraz Architekta. Ostatecznie zaakceptowany przez Zarząd Prowincjalny w Poznaniu. Po jego akceptacji został przedłożony Diecezjalnej Komisji do spraw Budownictwa Sakralnego. Został przyjęty pozytywnie ze wskazaniem podpiwniczenia, salą audiowizualną i kaplicą codziennego użycia.

Plany konstrukcyjne kościoła opracowała firma Pana Leonarda Drożdża. Konstrukcję dzwonnicy opracowała Pani mgr arch. Anna Drożdż-Nowak pod okiem ojca. Konstrukcję żelazną zarówno kościoła jak i wieży wykonał Mostostal z Czechowic-Dziedzic prowadzony przez pana dyr. Bogdana Tarko oraz jego pomocnika Andrzeja Maciejowskiego.

Budowę całego obiektu podjęła się firma ARTEX Pana Władysława Jasicy. W jego zespole na szczególną wdzięczność zasłużyli: kierownik budowy Mieczysław Furgała oraz inż. Marian Namysłowski jako Inspektor Nadzoru. Poszycie dachowe elegancko wykonał Pan Jerzy Kozak.

Boże Narodzenie 1998 świętowano przy zwałach ziemi z wykopów, a pasterkę w 1999 r. w kościele w stanie surowym o godz. 21.00 celebrował przy siarczystym mrozie ks. Marek Chmielniak SAC. Ludzie wspominali, że wtedy zrozumieli kolędę „płacze z zimna nie dała mu Matula sukienki…”

12 października 2000 r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego 07.06.1997 r. przez Jana Pawła II w Zakopanem, we frontową ścianę kościoła. W tym samym dniu miało miejsce poświęcenie kaplicy p.w. Pana Jezusa. W kaplicy znajduje się obraz przedstawiający Jezusa w cierniowej koronie, szkarłatnym płaszczu z trzciną w prawej dłoni. Jest to dzieło pędzla Damazego Kotowskiego (1861-1943). Obu ceremoniom przewodniczył JE Ks. Bp Tadeusz Rakoczy.

Prace budowlane biegły szybko. Już w 2003 r. wykończeniem wnętrza kościoła podejmuje się Siostra Maristella Sienicka ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza – Paulistka. W czerwcu 2003 r. rozpoczyna się budowa 50 metrowej dzwonnicy. Ma ona upamiętnić ustanowienie św. Andrzeja Boboli Patronem Polski. W wieży umieszczono dzwony dedykowane: MB Fatimskiej, św. Wincentemu Pallottiemu i św. Andrzejowi Boboli.

Następne lata to wykończenie wnętrza pod okiem Siostry Maristelli, a więc łuki oddzielające kaplice MB Fatimskiej i kaplicy Miłosierdzia Bożego. Zaprojektowano i wykończono prezbiterium: ołtarz, ambona, tabernakulum, ekspozycja Pisma Św. oraz sedilie z miejscem dla celebransów. W kaplicy Matki Bożej Fatimskiej umieszczono figurę specjalnie zamówioną w Fatimie, zaś w kaplicy Miłosierdzia Bożego obraz pędzla Wasila Krasochy – artysty ze Stanisławowa.

Po ociepleniu wnętrza następuje wyłożenie poszycia sufitu specjalnymi materiałami, które wykonuje Pan Henryk Szczęsny, ten sufit zdecydował o bardzo dobrej akustyce naszej świątyni. Światłem, zgodnie z projektem S. Maristelli, zajął się Pan Andrzej Kryszka. Prace Kamieniarskie w kościele wykonała firma Panów Zdzisława Kwiatkowskiego i Piotra Kiełba.

Stolarkę okienną i drzwi wykonał Pan Andrzej Minor, a ławki, sedilie i konfesjonały są dziełem Pana Jacka Markiera. Autorem figur św. Andrzeja Boboli i św. Wincentego Pallottiego jest pan Mariusz Horeczy we współpracy z pracownią rzeźbiarską Pana Andrzeja Burkota. W prezbiterium, między świętymi, wkomponowano postać Chrystusa ukrzyżowanego dłuta Andrzeja Schlütera (1659-1714), prawdopodobnie pochodząca z 1680 r.

Jest to postać Chrystusa tuż przed skonaniem. Lata 2009-2011 to prace nad realizacją obejścia wokół kościoła wg Projektu Pracowni Pana Leonarda Drożdża, wykonała firma jego brata Henryka Drożdża. Zieleń wokół kościoła jest dziełem braci Zajdów.

W Parafii posługę administratora oraz proboszcza pełnili:

Administrator:

1990 – 1994 Ks. Andrzej Chruszcz

1994 – 1996 Ks. Franciszek Kania SAC

Proboszcz:

1996 – 1999 Ks. Franciszek Kania SAC

1999 – 2001 Ks. Krzysztof Syrek SAC

2001 – 2008 Ks. Jan Kwidziński SAC

2008 – 2011 Ks. Tomasz Idczak SAC

2011 – 2020 Ks. Maciej Zawisza SAC

2020 – do nadal  Ks. Piotr Bieniek SAC

Scroll to Top