Skauci Europy

Jesteśmy katolickim ruchem skautowym opierającym się na założeniach Roberta Baden-Powella wzbogaconych przez o. Jacquesa Sevin SJ powszechnie znani jesteśmy jako Skauci Europy, jednak nasza pełna nazwa to Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego (w skrócie SHK „Zawisza” FSE)

 

Jednostki w środowisku:

1 drużyna Bielsko-Bialska (chłopaki 12-17 lat); drużynowy Stanisław Sikora 785734785

Zastępy w Bielsku:

Niedźwiedź – zastępowy Mateusz Oczko

Bóbr – zastępowy Ignacy Okrzesik

Ryś – zastępowy Jan Szczypka

Oprócz tego w skład drużyny wchodzą zastępy z Katowic i Żor: Sokół, Lis i Dzik

1 gromada Bielsko-Bialska (chłopaki 9-11 lat); akela Leszek Tesarczyk 692497274

2 gromada Bielsko-Bialska (dziewczyny 9-11 lat); akela Dorota Oczko 694932642

2 drużyna Bielsko-Bialska (dziewczyny 12-17 lat); drużynowa Ola Bach 534253848

W jej skład wchodzą zastępy

Jeż – zastępowa Julia Pieczewska

Foka – zastępowa Zofia Dunat

Kilka słów o metodzie:

Dzielimy się na 3 gałęzie: żółtą (9-11 lat), zieloną (12-17 lat) i czerwoną (17+ lat). Skauting jest niekoedukacyjny co oznacza, że mamy osobno jednostki męskie i jednostki żeńskie.

Mamy pięć celów w skautingu: 

1. Bóg,   2. służba,   3. rozwój charakteru,   4. rozwój fizyczny,   5. zmysł praktyczny

Charakterystyka gałęzi:

W żółtej gałęzi działamy w ramach gromady wilczków, gdzie wodzem jest akela a cała praca formacyjna opierająca się na zabawie jest w klimacie „Księgi Dżungli” Rudyarda Kiplinga. Praca gromady to 3-godzinne zbiórki raz na dwa tygodnie, a także 2 wyjazdy weekendowe w ciągu roku i około tygodniowy obóz letni pod namiotami.

W zielonej gałęzi (12-17 lat) działamy w zastępach, czyli grupach po 4-8 osób, gdzie wodzem jest zastępowy – jeden z chłopaków/dziewczyn z zastępu. Kilka zastępów tworzy drużynę, której wodzem jest już osoba pełnoletnia – drużynowy/a. Praca zastępów to sobotnie zbiórki i także czasem biwaki zastępów. Do tego w ramach drużyny są co najmniej 3 weekendowe wyjazdy w trakcie roku i 2,5 tygodniowy obóz letni, gdzie są budowane platformy na których mieszkają zastępy.

Czerwona gałąź charakteryzuje się służbą. W jej skład wchodzą wędrownicy i przewodniczki, którzy dowodzą w jednostkach innych gałęzi lub w innych miejscach. Czerwona gałąź cechuje się też  wędrowaniem. Wędrownicy i przewodniczki odbywają kilka razy do roku różne kilkudniowe wędrówki formacyjne.

Aby przyglądnąć się bliżej naszemu działaniu zapraszamy do kontaktu z szefami jednostek ale też do zaglądnięcia do nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/1.druzyna.bielskobiala.FSE/

https://www.facebook.com/skauci.slask 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086497311983         Foka

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074328048195        Jeż

Scroll to Top