INTENCJE MSZALNE 18-25.02.2024

I Niedziela Wielkiego Postu, 18 lutego

  8:00     + Elżbieta Jakubiec – w 10-tą roczn. śm.


10:00     + Józef Sidzina (greg.18)


12:00     1) + Edmund Kempys – od sąsiadów Wróbel

              2) + Karol Sadlik – w 11-tą rocznicę śmierci – o dar nieba

              3) w intencji Anety i syna Dawida – z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie
i błogosław. Boże na kolejne lata życia


15:00     1) + Anna Jakubiec (greg.18)

              2) + Rozalia Tesarczyk (greg.8)

              3) w intencji Krystyny – z okazji 80-tej rocznicy urodzin


17:45     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym


18:30     + Michał Karkut (greg.13)


Poniedziałek, 19 lutego

  7:00     + Michał Karkut (greg.14)


15:00     1) + Rozalia Tesarczyk (greg.9)

              2) w int. brata Jakuba o Boże prowadzenie


18:30     1) + Józef Sidzina (greg.19)

              2) + Anna Jakubiec (greg.19)

              3) w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz o nawrócenie grzeszników


Wtorek, 20 lutego, św. Hiacynty i Franciszka Marto

   7:00     + Michał Karkut (greg.15)


15:00     + Rozalia Tesarczyk (greg.10)


18:30     1) + Anna Jakubiec (greg.20)
               2) + Józef Sidzina (greg.20)

              3) o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Gurgul

              4) dziękczynna z okazji 60-tych urodzin Piotra, o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej


Środa, 21 lutego

   7:00     + Michał Karkut (greg.16)


15:00     + Rozalia Tesarczyk (greg.11)


18:30     1) + Anna Jakubiec (greg.21)

              2) + Józef Sidzina (greg.21)

              3) dziękczynna w intencji syna Przemysława, z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

              4) o Boże błogosławieństwo dla Grze-gorza z okazji urodzin

              5) dziękczynna za życie Doroty


Czwartek, 22 lutego, Katedry św. Piotra


   7:00     + Michał Karkut (greg.17)


15:00     + Rozalia Tesarczyk (greg.12)


18:30     1) + Anna Jakubiec (greg.22)

              2) + Józef Sidzina (greg.22)

              3) ++ Józef i Paulina, ich dzieci i rodzice – o dar życia wiecznego


19:15     z okazji urodzin Agnieszki i Piotra


Piątek, 23 lutego

  7:00      1) + Michał Karkut (greg.18)

              2) do Miłosierdzia Bożego: ++ Adam Dąbek, rodzice, rodzeństwo i + Jacek Grochal


15:00     1) + Rozalia Tesarczyk (greg.13)

              2) + Tomasz Marszał – od rodz. z Bielska


18:00     Droga Krzyżowa


18:30     1) + Anna Jakubiec (greg.23)

              2) + Józef Sidzina (greg.23)


 Sobota, 24 lutego

   7:00     + Michał Karkut (greg.19)


15:00     1) + Rozalia Tesarczyk (greg.14)

              2) + Elżbieta Kijas (greg.1)


18:30     1) + Józef Sidzina (greg.24)

              2) + Anna Jakubiec (greg.24)

              3) + ks. prałat Władysław Janczy


II Niedziela Wielkiego Postu, 25 lutego

   8:00     1) + Adam Rudyk (greg.1)

              2) ++ Marta i Franciszek Jakubiec


10:00     1) + Józef Sidzina (greg.25)

              2) dziękczynna, z okazji urodzin Piotrusia Dzyżdżyka


12:00     1) + Elżbieta Kijas (greg.2)

              2) + Michał Karkut (greg.20)

              3) dziękczynna w dniu 70-tych urodzin Wiktora Gemki – od żony


15:00     1) + Anna Jakubiec (greg.25)

              2) + Rozalia Tesarczyk (greg.15)


17:45     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym


18:30     + Andrzej Kuraczyński – w 10-tą rocz. śm.

Scroll to Top