Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu 03.03.2024

 • Wszystkim uczestnikom wielkopostnych rekolekcji – gratuluję! Dziękuję też za to finansowe podziękowanie naszemu rekolekcjoniście – Kazimierzowi, czyli za ofiary na tacę w środę – na zakończenie naszych „ćwiczeń wielkopostnych”. Niech naszym częstym pokarmem będzie Boże Słowo, Boża Wola i Eucharystia.
 • 4-go marca – w poniedziałek – święto św. Kazimierza, królewicza.
 • Msza św. z modlitwą o uzdrowienie – we wtorek o 19:15. Zapraszamy!
 • W tym tygodniu przypada I-szy czwartek marca. Módlmy się o powołania.
 • Nasze harcerki zapraszają nas do pomocy w finansowaniu ich formacji.
  W podziękowaniu upieką nam ciasta. Wraz z druhnami zapraszamy na tę akcję w niedzielę, 10-go marca (po każdej Mszy św.).
 • Prosimy o fundusze na kwiaty do Bożego Grobu, abyśmy mogli pięknie przygotować naszą świątynię na Triduum Paschalne. Skarbona stoi za ostatnią ławką przy głównym wejściu.
 • Bardzo dziękuję za ofiary na misje, jakie prowadzi nasze Stowarzyszenie. Uzbierało się 3091 złotych. Bóg zapłać!
 • Są już do nabycia paschaliki wielkanocne – w cenie 9 złotych. Nadwyżka ze sprzedaży będzie przekazana Parafialnemu Zespołowi CARITAS. Bóg zapłać!
 • Rekolekcje dla osób dotkniętych chorobą nowotworową odbędą się
  w dniach 8 – 10 marca w kaplicy Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej. Plakat znajduje się w przedsionku kościoła.
Ekstremalna Droga Krzyżowa – 15-go marca. Rozpoczęcie: Mszą św. o 18:30. Szczegóły są dostępne na internetowej stronie EDK, na naszej stronie parafialnej
oraz na plakatach.
Księga trzeźwości jest wyłożona przy figurze Matki Bożej.
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej – w piątki Wielkiego Postu o godz. 18:00, natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – w niedziele o 17:45.

ks. Piotr Bieniek SAC

Scroll to Top