Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Miłosierdzia Bożego 7.04.2024

  • Dzisiaj Święto Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus chce nam dać takie łaski, jakich Bóg udzielił nam w czasie chrztu świętego! Dlatego zachęcam do otwarcia się na te Boże dary z największą ufnością oraz przyjęcie komunii świętej.
  • Rozpoczynamy 80-ty Tydzień Miłosierdzia. Jego celem jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich. Czas ten jest okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień. To święto wolontariuszy zwłaszcza ze Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.
  • Po każdej Mszy świętej wolontariusze naszego Parafialnego Zespołu CARITAS będą kwestować na cele pomocy najuboższym Parafianom.

     

Szanowni Parafianie!
 Dzisiejsza Niedziela to święto Miłosierdzia Bożego, w którym  dziękujemy za Miłość Boga i z ufnością otwieramy się na Jego działanie względem nas. Jest to także święto CARITAS. W naszych działaniach pochylamy się na potrzebami naszych bliźnich – osób samotnych, chorych  i bezdomnych.
Zespół Caritas przy naszej parafii od 20 lat stara się nieść pomoc potrzebującym. Świadczymy ją osobom samotnym i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Jest to pomoc w formie niezbędnych do życia środków jak: opał na zimę, produkty żywnościowe, a także zakup leków oraz wsparcie finansowe w sytuacjach najbardziej dramatycznych. W roku ubiegłym takimi formami pomocy wsparliśmy ponad 140 potrzebujących, rozdając ponad tonę środków żywnościowych.
Pomocy tej nie moglibyśmy świadczyć bez bezustannego wsparcia członków naszej wspólnoty parafialnej. Dziękując za dotychczasowe dary Waszych serc, prosimy
o dalsze wsparcie materialne i duchowe naszych działań. Zachęcamy również
do osobistego udziału. Może on przybrać formę stałego przystąpienia do naszego zespołu, ale może się ograniczyć do wyrażenia gotowości doraźnej współpracy
– np. poprzez udostępnienia kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Bogusław Chorąży, przewodniczący Parafialnego Zespołu CARITAS

  • W poniedziałek – uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesiona z 25-go marca).
  • Od poniedziałku Msze święte poranne odprawiać będziemy w kaplicy. Pozostałe
    (czyli o 15:00 i 18:30) – w kościele.
  • W ostatnich dniach zmarli nasi Parafianie: Tadeusz Kozłowski, Romualda Berdyn, Michał Wróbel i Antonina Rudyk. „Wieczny odpoczynek…”

„…i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym…”

ks.Piotr Bieniek SAC

Scroll to Top