ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2023

Drodzy Parafianie i Goście!

 

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego – 2024 – Roku wszystkim Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i Ofiarodawcom życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – oraz dostrzegania przejawów Jego miłości w każdych okolicznościach życia, a także doświadczenia Bożego pokoju i radości, którego tak potrzebujemy.

 

To Dziecię narodzone w Betlejem to nasz Król i Pan. Przed Nim trzej Mędrcy upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Ofiarowali Mu wielkie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Jednak największym i najwspanialszym był ich czwarty dar: pokłon, który złożyli Jezusowi. Pokłonić się Dzieciątku – to w akcie adoracji uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. Pokłonić się Dzieciątku – to uznać Jego zwierzchność nad sobą, to ufnie poddać swoją wolę pod Jego prawo, pozwolić Mu panować i działać w swoim sercu i życiu. Spotkanie w betlejemskiej stajence przemieniło życie Mędrców, którzy wrócili do swej codzienności inną już drogą, drogą pełną ufności w obecność miłosiernego Boga w ich życiu.

 

Drodzy!
I my pójdźmy wraz z pasterzami oraz trzema Mędrcami do maleńkiego Jezusa i ze czcią oddajmy Mu pokłon, uznajmy w Nim naszego Króla i Pana. Niech świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich źródłem nowej siły duchowej, umocnienia więzi z Jezusem i komunii między nami wszystkimi.
 
Księża i Bracia Pallotyni

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top