Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Piotra.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Parafialnej  była  przewidziana w prawie Kościoła  wizytacja kanoniczna, która  miała miejsce w piątek, 3-go oraz w niedzielę, 5-go listopada br.  Przeprowadził ją ks. bp Piotr Greger  

Wizytacja  biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46).

Wizytę księdza biskupa rozpoczęła wspólna modlitwa Nieszporami w kaplicy domowej ze wspólnotą pallotyńską. Następnie miejsce miało spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza.

O godz. 18:30 ks. Biskup został przywitany przez ks. proboszcza przed wejściem do Kościoła, gdzie ucałował Krzyż, a następnie w asyście liturgicznej procesyjnie został wprowadzony do świątyni. W imieniu rodziców kandydatów do Bierzmowania słowo powitania skierowała pani Barbara Cyran wraz z mężem, a następnie Proboszcz – ks. Piotr Bieniek SAC odczytał prezentację parafii i sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i gospodarczej od poprzedniej wizytacji. Piątkowej, wieczornej Eucharystii przewodniczył ks. biskup wraz ks. Proboszczem, ks. Tadeuszem Okręglickim, ks. Maciejem Zawiszą oraz ks. Marianem Wietrzyńskim. Podczas Mszy św. 24 osoby przyjęły Sakrament Bierzmowania.

Po zakończonej mszy św., w odnowionej sali „Wieczernik” ks. biskup spotkał się z Radą Parafialną.

W niedzielę hierarcha w trakcie każdej Mszy św.  głosił homilię. Podczas mszy św. o godz. 10.00 ks. biskup udzielił błogosławieństwa matkom oczekującym potomstwa i dzieciom. Po Mszy św. odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup formacyjnych dorosłych. O godz. 12.00 ks. biskup przewodniczył uroczystej Mszy św. z pełną asystą liturgiczną. Po Mszy św. jako wspólnota pallotyńska zjedliśmy obiad a następnie udaliśmy się ma modlitwę brewiarzową w kaplicy zakonnej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeżycia tych ważnych momentów w życiu naszej Parafii!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top